NCTC Algemene Ledenvergadering 2018

Datum: zondag 29 april 2018

Locatie: Restaurant de Engel Burgemeester Wallerweg 2, 3991 DM Houten

Tijd: 14.00- 17.00

 

Enkel toegankelijk voor leden.

 

De ALV is het hoogste orgaan in de vereniging. Jaarlijks , meestal in april, houden we de ALV. In de ALV legt het bestuur verantwoording af voor het gevoerde beleid ( zowel inhoudelijk als financieel), wordt de begroting voor de komende jaren besproken en vastgesteld en wordt het te voeren beleid afgesproken. De ALV is niet alleen een ‘formeel’: op de ALV worden ook beschilderde borden uitgereikt aan de eigenaren van honden die bijzondere prestaties hebben gehaald en worden de jaarbekers en fokkersprijzen uitgereikt. Kortom, er is ook ruimte voor gezelligheid en aanmoediging.