Cairn Terrier

De Clubmatch (CM)is een exterieurkeuring voor rashonden (in ons geval de Cairn Terrier) met een erkende stamboom. Op een Clubmatch wordt wel de beste hond gekozen, maar zijn geen kampioenschapsprijzen te verdienen (CAC). De regelgeving voor clubmatches vind je in het Kynologisch Reglement van de Raad van Beheer.

 

Zondag 8 april 2018

Sporthal Jacobushoeve
Tolnegenweg 53
3776 PV   Stroe
telefoon 0342 441 319

De zaal gaat open om 11:00 uur en we starten met de keuringen om 12:00 uur. De verwachtte eindtijd zal ongeveer rond  17.00 uur zijn.

Keurmeester:  Mevrouw  Chantal Kok  (Nederland)

Bij het overschrijden van het maximaal aantal door één keurmeester te keuren honden zal een tweede keurmeester (of kandidaat-keurmeester) worden gevraagd de jongste puppy- en puppyklassen te keuren.

Als u een leuke hond heeft en u wilt een keertje dat een keurmeester naar uw Cairntje kijkt, schrijf u dan in. Het is altijd een heel leuk en gezellig evenement. Heel veel Cairntjes, veel mensen die de liefde voor de Cairn delen; dat kan alleen maar gezellig zijn.


Cairns vanaf 4 maanden en in het bezit van een stamboom mogen meedoen aan de Club Match. Reuen mogen niet gecastreerd zijn en moeten twee testikels hebben. De Cairns worden in verschillende klassen ingedeeld.

Renske Natuurlijke Diervoeding

Renske Natuurlijke Diervoeding sponsort onze clubmatch. Zij kunnen dit jaar alleen niet aanwezig zijn op onze clubmatch.

Keuringen

De klassen waarvoor kan worden ingeschreven zijn voor de reuen en teven :

Jongste puppyklasse (van 4-6 maanden, mits volledig ingeënt of met geldige titeruitslag)
Puppyklasse (van 6-9 maanden)
Jeugdklasse (van 9-18 maanden)
Tussenklasse (van 15-24 maanden)
Openklasse (vanaf 15 maanden)
Fokkersklasse (vanaf 9 maanden), exposant is fokker én eigenaar
Kampioensklasse (vanaf 15 maanden), kampioenscertificaat meezenden

NB : hond die een Nationale of internationale FCI-erkende kampioenstitel heeft behaald. Een fotokopie van de toekenning van één van de titels door de overkoepelende organisatie dient met de inschrijving te worden meegestuurd. Indien deze kopie niet wordt meegestuurd wordt de hond in de openklas ingeschreven. Jeugd- en veteranenkampioenen kunnen NIET in de kampioensklas worden ingeschreven.

Veteranenklasse (vanaf 8 jaar en ouder)Koppelklas (voor 2 honden – reu & teef – van dezelfde eigenaar); geef de naam van beide honden op. Fokkerijklas (voor tenminste 3 en maximaal 5 honden – ongeachte geslacht -, gefokt door dezelfde fokker maar mogelijk van verschillende eigenaren); geef de naam van alle honden op.

Nakomelingenklas (reu of teef met minimaal 3 en maximaal 5 eerste generatie nakomelingen, mogelijk van verschillende eigenaren; geef de naam van alle honden op.

Voor de koppel-, fokkerij- en nakomelingenklassen geldt dat alle honden ook in een klas van individuele mededinging moeten zijn ingeschreven.

Op een clubmatch dingen honden uit de jongste puppyklasse, puppyklasse en kampioensklasse NIET mee voor beste hond van de clubmatch.

Nieuwelingencompetitie

Ook dit jaar organiseren we weer voor beginnende exposanten de competitie “Beste Nieuweling”. Om hieraan te kunnen deelnemen, moet u aan de volgende voorwaarden voldoen:

  • U bent eigenaar (geen mede-eigenaar) maar niet de fokker van uw hond
  • U brengt uw hond zelf voor in de ring
  • U heeft geen geregistreerde kennelnaam bij de Raad van Beheer
  • U heeft in het verleden nooit de titel “Beste Nieuweling” gewonnen

Kind/hond show

Zoals gewoonlijk organiseren we voor kinderen weer de Kind/hond show. Bij deze wedstrijd gaat het erom samen met de hond een mooi geheel te vormen. Dat betekent dat kinderen verkleed en/of geschminkt met hun hond in de ring verschijnen. Dat de hond dan ook netjes mee moet lopen, spreekt voor zich. Wilt u een keer een show bezoeken en wilt u wel eens zien alles in zijn werk gaat op een keuring, kom dan langs. Entree is gratis. Als u uw hond meeneemt vergeet dan niet het entings-paspoort van uw hond mee te nemen.

Inschrijven

U kunt zich inschrijven via het digitale formulier onderaan de pagina.

Indien u twee weken voor de sluitingsdatum geen inschrijfbevestiging heeft ontvangen, dan verzoeken wij u dit te melden via mailadres: evenementen@nctc.nl

De inschrijving sluit op 25 maart 2018 of zoveel eerder als het maximum aantal in te schrijven honden is bereikt.

Advertentie en/of kennelaankondiging in de catalogus

Mocht u een advertentie en/of kennelaankondiging in de catalogus van de clubmatch willen plaatsen, dan verzoeken wij u vriendelijk om uw advertentie/kennelaankondiging per omgaande te mailen aan Liesbeth Raphaël via mailadres : evenementen@nctc.nl

Tarieven :

€ 15,00 advertentie hele pagina (A5)
€ 7,50 advertentie halve pagina (1/2 A5)
€ 5,00 kennelaankondiging

Er is slechts één kennelaankondiging per kennel toegestaan.

 


Inschrijfformulier Clubmatch 2018

U kunt inschrijven via ons online inschrijfformulier

Inzender verklaart dat:

  • voor zover hem bekend de mee te brengen hond gedurende het laatst verlopen tijdvak van 12 weken niet heeft verkeerd in omstandigheden waardoor gevaar voor besmetting, hondenziekte of enige andere ziekte van besmettelijk karakter in het bij zonder te vrezen valt.
  • hij verklaart voorts deze hond niet mee te brengen indien de aangegeven omstandigheden zich voor de club match nog voor mochten doen.
  • hij het inschrijfgeld gelijktijdig met de verzending van het inschrijfformulier zal overmaken.

Het totaalbedrag graag overmaken op rekeningnummer: IBAN NL21 INGB 0000 232345 t.n.v. NCTC Evenementen. o.v.v.
“CM 2018” en het NHSB nummer van uw hond(en).