Noodfonds

Cairn Terrier op heuvelDe contactpersoon van het noodfonds informeert geïnteresseerden over bij het noodfonds aangemelde honden. Dit zijn Cairn Terriers, die in een dusdanige noodsituatie zijn geraakt, dat zij niet langer in hun huidige leefomgeving kunnen blijven. Het noodfonds bemiddelt bij het definitief herplaatsen van Cairns. Als u belangstelling hebt om een noodfonds hond op te vangen dan kunt u contact opnemen met het Noodfonds. Dit kan door het formulier onderaan deze pagina in te vullen. De regels voor het noodfonds kunt u hier lezen. Omdat nood zich nooit genormeerd manifesteert, kan in bijzondere gevallen het bestuur besluiten van de regels af te wijken.

Contactpersoon noodfonds: Ria Walhof, telefoon 055-5338061 of e-mail noodfonds@nctc.nl.

Op dit moment zijn er gelukkig geen Cairns die een nieuwe baasje zoeken. 

Klik op de link om de recent geplaatste Noodfondshonden te bekijken.

 

Aanmelden voor een hond uit het Noodfonds:

Datum aanmelding:

Uw Naam:

Straat en huisnummer:

Postcode en plaats:

Telefoonnummer 1:

Telefoonnummer 2:

Uw email:

GEZINSSAMENSTELLING:

Wat is uw leeftijd?

Heeft U kinderen ?  ja nee

Wat is hun leeftijd?

Wat voor soort huis heeft U?

Is de tuin omheind? ja nee gedeeltelijk

Heeft U ervaring met honden (CAIRNS wellicht) ?  ja nee

Heeft U ervaring met NOODFONDS honden?  ja nee

Heeft U een hond(en)?  nee ja, 1 stuks ja, meerdere

Zo Ja:

Welk geslacht?  reu teef beiden

Welke leeftijd(en)?

Welke ras(sen)?

Heeft U een voorkeur voor een REU of een TEEF?  geen voorkeur reu teef

Waarom deze keuze?

Heeft u een voorkeur voor de leeftijd ?  ja nee

Zo ja : Voorkeur leeftijd :

Heeft U een voorkeur voor een kleur?  ja nee

Zo ja, welke kleur heeft Uw voorkeur:

Hoeveel tijd zal de hond alleen zijn per dag?

Zijn er nog andere huisdieren?  ja nee

Zo ja : welke soorten)?

Moet de hond met klein kinderen overweg kunnen, NU of in de TOEKOMST?  ja nee

Standaard komt U 4 Maanden op de lijst, Wilt U dit verlengen?  ja nee

Motivatie waarom U een NOODFONDS hondje wilt:

Heeft U nog een vraag of opmerking?

Geeft het juiste antwoord om te kunnen verzenden