Aankeuring Zaterdag 7 oktober 2023

  • Locatie: KC Apeldoorn, Polderweg 5, 7327 GX Apeldoorn
  • Aanvang keuringen: Om 13.30 uur
  • Keurmeester: Mevr. Mieke Jansen-Kalshoven

Op zaterdag 7 oktober 2023 zal de jaarlijkse aankeuring plaatsvinden. De verwachte starttijd van de aankeuring is 13.30 uur, afhankelijk van het aantal aanmeldingen. U krijgt een tijdstip toegewezen wanneer u aanwezig dient te zijn.

De aankeuring was altijd al belangrijk binnen onze vereniging, maar het belang is nog  groter geworden. In februari 2015 is het Verenigings Fokreglement (VFR) ingegaan. Dit betekent dat alle leden van de NCTC die een nest fokken aan de eisen die in dit reglement staan moeten voldoen. Dat betekent weer dat elke hond (reu en teef) waarmee wordt gefokt tenminste 1 maal een ZG (zeer goed) of een goedkeuring op een aankeuring gehaald moet hebben.

  • De aankeuring is bedoeld voor zowel reuen als teven vanaf 9 maanden. Met name voor Cairns die men wil gebruiken voor de fokkerij en waarvan de eigenaar, om wat voor reden dan ook, niet naar een tentoonstelling kan of wil gaan, is de aankeuring een mooi alternatief.
  • Cairns, die door een trauma niet aan tentoonstellingen kunnen deelnemen, kunnen eveneens op de aankeuring gekeurd worden. De eigenaar dient in dat geval een verklaring van de dierenarts bij de inschrijving mee te sturen, waaruit blijkt wat er met de hond aan de hand is en hoe dit is gekomen. Bij de aankeuring van deze honden wordt hiermee rekening gehouden.

Kosten voor de aankeuring zijn € 75,-

  • Honden die bij een vorige aankeuring voor de periode van 1 jaar zijn goed gekeurd, kunnen opnieuw worden aangekeurd. (Voor deze honden geldt een aangepast tarief van € 35,00).
  • Vanuit de leden is er de vraag om ook honden die al aan het VFR voldoen op deze dag te laten keuren. Deze leden willen graag een uitvoerig rapport van hun hond hebben, zoals op de aankeuring wordt gemaakt. Ook dit is dit jaar weer mogelijk (kosten bedragen € 35,00).

Als een hond tijdens deze aankeuring wordt goedgekeurd door de keurmeester, en dan voldoet aan de eisen van het VFR, dan kunt u gebruik maken van de pupinfo van de Nederlandse Cairn Terrier Club.
Voor Cairn Terriers onder de 22 maanden is de aankeuring geldig voor 1 jaar. Is de hond ouder dan 22 maanden bij de aankeuring dan geldt de aankeuring levenslang.

De uitgenodigde keurmeester, Mevr. Mieke Jansen-Kalshoven, Rasspecialist Cairn Terrier, zal de aangemelde honden keuren en er een uitgebreid rapport over maken. Als zij van mening is dat een hond in optimale conditie op een tentoonstelling de kwalificatie Zeer Goed of Uitmuntend zou kunnen halen, dan wordt de betreffende hond goedgekeurd.
Op het formulier zal ook worden aangegeven of een hond voldoet aan het VFR en zo ja de periode waarin de hond voldoet. Zoals hierboven aangegeven, is dat afhankelijk van de leeftijd van de hond.

Het inschrijfformulier kan hieronder worden ingevuld of aangevraagd worden bij onze secretaris Karin van Grunsven: secretaris@nctc.nl

Betalingsgegevens:
Maak € 75,00 of € 35,00 over naar: NL21INGB0000232345 t.n.v. Nederlandse Cairn Terrier Club o.v.v. uw naam + NHSB nummer van uw Cairn + aankeuring oktober 2023.

De uiterlijke sluitingsdatum voor inschrijven is maandag 2 oktober 2023 12.00 uur.

Privacy beleid NCTC

Het beschermen van uw privacy (zoals bedoeld in de Algemene Verordening Gegevensbescherming) is voor ons heel belangrijk. Voor de volledige tekst van dit beleid verwijzen wij u naar onze website (www.nctc.nl) onder het kopje “de vereniging” en dan “privacy verklaring NCTC”.