De Nederlandse Cairn Terrier Club organiseert een informatieve dag voor fokkers en liefhebbers van de Cairn Terrier. Deze dag zal plaatsvinden in De Bongerd, Flessestraat 54 in Heteren.

Het programma voor deze dag is als volgt:

12 uur: LEZING

We hebben Jack Windig van het Wageningen University & Research Centre bereid gevonden om ons mee te nemen in zijn boeiende maar zo ingewikkelde vak van de populatiegenetica. Omdat er aan de Universiteit Wageningen een groot afstammingsbestand van de Nederlandse Cairn Terriers ter beschikking gesteld kan worden, kan de inteelt en verwantschap in de huidige populatie worden geanalyseerd plus het effect van eventuele beheersmaatregelen op de inteelttoename in de toekomst. De eerste resultaten hiervan zullen worden meegenomen in de presentatie. Zo’n 20 jaar geleden heeft Geert Ubbink, destijds werkzaam bij de W.K. Hirschfeld Stichting, ook zo’n analyse van ons ras gemaakt. Denkt u nu niet: dat is te moeilijk voor mij! Het gaat hier om de toekomst van ons ras. Met zijn allen fokken we volgende generaties, dus het gaat ook u aan. Uiteindelijk zou het zo kunnen zijn dat er in de toekomst maatregelen genomen moeten worden die van invloed zijn op de fokkerij. Iedere fokker en ieder nest zal daarbij van belang zijn. De presentatie zal niet op wetenschappelijk niveau zijn maar voor iedereen goed te volgen.

Deelname aan deze lezing is voor leden van de Nederlandse Cairn Terrier Club en de Belgische Vereniging van de Cairn Terrier gratis. Niet leden betalen €5,00. Deelname aan de gezamenlijke lunch kost €15,00.

Voor wie zich al vast wil inlezen, klik op onderstaande link. Het boek is te bestellen (de moeite waard) maar kan ook gratis gedownload worden: https://www.houdenvanhonden.nl/fokken-met-je-hond/handboek-fokken-van-rashonden-omgaan-met-inteelt-en-verwantschap/

 

Van 13 uur tot 14 uur: gezamenlijke lunch

U kunt zich hiervoor inschrijven via het inschrijfformulier.

 

14 uur: Voortgang lezing, vragen, discussie

 

Vanaf 9.30 uur OFFICIEEL PATELLA LUXATIE ONDERZOEK

U kunt zich ook aanmelden voor het officiële patella luxatie onderzoek. Het onderzoek zal deze dag in een aparte ruimte plaatsvinden, start voorafgaand aan de lezing en zal doorgaan tijdens en/of na de lezing omdat er zoveel honden zijn aangemeld. De controle zal uitgevoerd worden door Bouvien Brocks. Kosten €28,50. Contant betalen op de dag zelf. Een groot aantal honden zijn al via de voorinschrijving aangemeld. Er zijn nog een aantal plekken beschikbaar. U kunt zich aanmelden voor het patella luxatie onderzoek door een mail te sturen naar pupinfo@nctc.nl. Honden van leden, die ook naar de lezing willen, zullen voor 12 uur worden getest. Degenen die zich hebben aangemeld ontvangen nadere informatie over de test. In deze brief zal ook worden uitgelegd hoe u een account aanmaakt bij de Raad van Beheer (voor zover u dat nog niet heeft). Dit account is namelijk nodig voor de officiële uitslag. Voor de Belgische honden kan een aparte verklaring afgegeven worden.

 

Vanaf 9.30 uur: TITEREN en ENTEN OP MAAT

Een derde item is een titersessie. Dierenarts Karin de Haas is bereid gevonden deze dag onze honden te komen titeren. Door middel van een druppeltje bloed kan gemeten worden of de hond nog over voldoende antilichamen beschikt of niet. Titeren is mogelijk voor Hondenziekte, Hepatitis en Parvo. Een hond wordt op deze wijze op maat gevaccineerd. Inschrijven hiervoor kan door een mailtje te sturen naar pupinfo@nctc.nl. Er zijn nog een aantal plaatsen beschikbaar. Kosten €40,00 per hond. Contant betalen op de dag zelf. Paspoort van de hond meenemen!

 

Na afloop van de lezing is er een bijeenkomst gepland voor fokkers en geïnteresseerden. Hier zal de Commissie Gezondheid aan u worden voorgesteld. Tijdens de ALV is de commissie gevraagd om na te denken over een beleid t.a.v. Patella Luxatie. De Commissie Gezondheid zal tijdens dit onderdeel van de dag daarover met de aanwezige leden van gedachten wisselen om te komen tot een advies aan het bestuur. Dat zal uiteindelijk moeten leiden tot een voorstel over Patella Luxatie beleid aan de ALV 2018.

 

  Naam:

  Straat en huisnummer:

  Postcode :

  Plaats:

  E-mail (verplicht)

  Telefoonnummer:

  Neemt deel aan de lezing op 22 oktober met,

  Aantal personen lid NCTC of BVCT (gratis)

  Aantal personen geen lid (€ 5,00 pp)

  Aantal personen deelname aan Lunch (€ 15,00 pp)

  Totaalbedrag overmaken op Bankrekening NL42 ABNA 0401122158 (BIC: ABNANL2A) t.n.v. Penningmeester NCTC onder vermelding van Studiedag 22 oktober.

  Heeft U nog een vraag of opmerking?

  Geef antwoord op deze vraag (om spam te voorkomen)