Aankeuring 2018   –  23 juni 2018

 

Locatie: Besthemerberg 1, 7731 PB Ommen

Keurmeester 1: mevr. Y.C.S. van den Bogert

Keurmeester 2 : mevr. C. Crezee

 

De aankeuring is voor honden waarmee de eigenaren een nestje willen fokken. Voor het fokken volgens het verenigingsfokreglement en de pupinfo-voorwaarden van de NCTC moeten de honden waarmee gefokt wordt een bepaalde kwalificatie hebben gekregen op een honden show. Deze aankeuring is een mogelijkheid om foktoelating te krijgen zonder deel te nemen aan een tentoonstelling.

Op zaterdag 23 juni 2018 zal de jaarlijkse aankeuring plaatsvinden op Camping Besthmenerberg in Ommen. Dit keer is de aankeuring na afloop van de jongehondendag. De verwachte starttijd is 15.00 uur. De aankeuring was altijd al belangrijk binnen onze vereniging, maar het belang is nog veel groter geworden. In februari 2015 is het Verenigings Fokreglement (VFR) ingegaan. Dat betekent dat alle leden van de NCTC die een nest fokken aan de eisen die in dit reglement staan moeten voldoen. Dat betekent dat elke hond (reu en teef) waarmee wordt gefokt tenminste 1 maal een ZG gehaald moet hebben of een goedkeuring op een aankeuring.

Deze aankeuring is bedoeld voor zowel reuen als teven, die men wil gebruiken voor de fokkerij en waarvan de eigenaar om wat voor reden dan ook niet naar een tentoonstelling kan of wil gaan. Als een hond tijdens deze aankeuring wordt goedgekeurd door de keurmeesters kunt u gebruik maken van de pupinformatie van de Nederlandse Cairn Terrier Club. Voor Cairn Terriers onder de 22 maanden is de aankeuring geldig voor 1 jaar, is de hond ouder dan 22 maanden bij de aankeuring dan geldt de aankeuring levenslang (voor de pupinfo). De twee uitgenodigde keurmeesters, mevrouw Y.C.S. van de Bogert en mevrouw C. Crezee, zullen de aangemelde honden keuren en er een uitgebreid rapport over maken. Als zij van mening zijn dat een hond in optimale conditie op een tentoonstelling de kwalificatie Zeer Goed of Uitmuntend zou kunnen halen, dan wordt de betreffende hond goedgekeurd. Op het formulier zal daarom worden aangegeven of een hond voldoet aan het VFR en zo ja de periode waarin de hond voldoet aan de pupinfo-eisen. In principe is dit dus afhankelijk van de leeftijd (onder de 22 maanden: 1 jaar, boven de 22 maanden: voor het leven),

Kosten voor de aankeuring zijn € 75,-

Cairns, die door een trauma niet aan tentoonstellingen kunnen deelnemen, kunnen eveneens op de aankeuring gekeurd worden. De eigenaar dient in dat geval een verklaring van de dierenarts bij de inschrijving mee te sturen, waaruit blijkt wat er met de hond aan de hand is en hoe dit is gekomen. Bij de aankeuring van deze honden wordt hiermee rekening gehouden.

Honden die bij een vorige aankeuring voor de periode van 1 jaar zijn aangekeurd, kunnen opnieuw worden aangekeurd (bijvoorbeeld teven die wel gedekt zijn, maar niet hebben opgenomen). Voor deze honden geldt een aangepast tarief van €35,00.

Vanuit de leden is er de vraag om ook honden die al aan het VFR en de pupinfo-eisen voldoen op deze dag te laten keuren. Deze leden willen graag een uitvoerig rapport van hun hond hebben, zoals op de aankeuring wordt gemaakt. Ook dit is dit jaar weer mogelijk, kosten bedragen €35,00.

Inschrijfformulier voor de aankeuring staat in het Cairn Nieuws van april 2018 of kan worden aangevraagd via commissaris1@nctc.nl