Aankeuring  Zaterdag 22 juni 2019

  • Locatie: Camping Besthmenerberg, Besthemerberg 1, 7731 PB in Ommen
  • Ontvangst van de honden: Tussen 14.30-15.00 uur
  • Aanvang keuringen: Om 15.00 uur
  • Keurmeesters: Mieke Jansen-Kalshoven en Mevr. Gerda van Stuivenberg
Op Zaterdag 22 juni 2019 zal de jaarlijkse aankeuring plaatsvinden. De aankeuring vindt plaats na afloop van de Jonge honden en Veteranendag. De verwachte starttijd is 15.00 uur.

 

De aankeuring was altijd al belangrijk binnen onze vereniging, maar het belang is nog veel groter geworden. In februari 2015 is het Verenigings Fokreglement (VFR) ingegaan. Dit betekent dat alle leden van de NCTC die een nest fokken aan de eisen die in dit reglement staan moeten voldoen. Dat betekent weer dat elke hond (reu en teef) waarmee wordt gefokt tenminste 1 maal een ZG (zeer goed) gehaald moet hebben of een goedkeuring op een aankeuring.

  • De aankeuring is bedoeld voor zowel reuen als teven, die men wil gebruiken voor de fokkerij en waarvan de eigenaar, om wat voor reden dan ook, niet naar een tentoonstelling kan of wil gaan.
  • Cairns, die door een trauma niet aan tentoonstellingen kunnen deelnemen, kunnen eveneens op de aankeuring gekeurd worden. De eigenaar dient in dat geval een verklaring van de dierenarts bij de inschrijving mee te sturen, waaruit blijkt wat er met de hond aan de hand is en hoe dit is gekomen. Bij de aankeuring van deze honden wordt hiermee rekening gehouden.

 

Kosten voor de aankeuring zijn € 75,-

  • Honden die bij een vorige aankeuring voor de periode van 1 jaar zijn aan gekeurd, kunnen opnieuw worden aangekeurd. (Voor deze honden geldt een aangepast tarief van €35,00).
  • Vanuit de leden is er de vraag om ook honden die al aan het VFR en de pup info-eisen voldoen op deze dag te laten keuren. Deze leden willen graag een uitvoerig rapport van hun hond hebben, zoals op de aankeuring wordt gemaakt. Ook dit is dit jaar weer mogelijk (kosten bedragen €35,00).

Als een hond tijdens deze aankeuring wordt goedgekeurd door de keurmeesters, dan kunt u gebruik maken van de pup informatie van de Nederlandse Cairn Terriër Club. Voor Cairn Terriërs onder de 22 maanden is de aankeuring geldig voor 1 jaar, is de hond ouder dan 22 maanden bij de aankeuring dan geldt de aankeuring levenslang (voor de pup info).

 

De twee uitgenodigde keurmeesters, Mieke Jansen-Kalshoven en Gerda van Stuivenberg, zullen de aangemelde honden keuren en er een uitgebreid rapport over maken. Als zij van mening zijn dat een hond in optimale conditie op een tentoonstelling de kwalificatie Zeer Goed of Uitmuntend zou kunnen halen, dan wordt de betreffende hond goedgekeurd. Op het formulier zal daarom worden aangegeven of een hond voldoet aan het VFR en zo ja de periode waarin de hond voldoet aan de pup info-eisen. In principe is dit dus afhankelijk van de leeftijd (onder de 22 maanden: 1 jaar, boven de 22 maanden: voor het leven),

 

U kunt zich digitaal aanmelden :

Ook kan het inschrijfformulier worden aangevraagd bij Saskia Tuinte. De uiterlijke sluitingsdatum voor het inschrijven is vrijdag 14 Juni 2019!

 

 

Privacy beleid NCTC

Het beschermen van uw privacy (zoals bedoeld in de Algemene Verordening Gegevensbescherming) is voor ons heel belangrijk. Voor de volledige tekst van dit beleid verwijzen wij u naar onze website (www.nctc.nl) onder het kopje “de vereniging” en dan “privacy verklaring NCTC”.