NCTC Algemene Ledenvergadering 2019

Datum: zondag 28 april 2019

Locatie: Dogcenter, Jan Stuversdreef 4, 5315 NZ Kerkwijk, HAL 8

Tijd: 14.00- 17.00 uur. Zaal open om 13.30 uur.

NB: er mogen GEEN honden mee worden genomen naar het dogcenter.

Enkel toegankelijk voor leden.

De ALV is het hoogste orgaan in de vereniging. Jaarlijks, meestal in april, houden we de ALV. In de ALV legt het bestuur verantwoording af voor het gevoerde beleid ( zowel inhoudelijk als financieel), wordt de begroting voor de komende jaren besproken en vastgesteld en wordt het te voeren beleid afgesproken. De ALV is niet alleen een ‘formeel’: op de ALV worden ook beschilderde borden uitgereikt aan de eigenaren van honden die bijzondere prestaties hebben gehaald en worden de jaarbekers en fokkersprijzen uitgereikt. Kortom, er is ook ruimte voor gezelligheid en aanmoediging.

De agenda kunt u hier downloaden.

Op deze Algemene Ledenvergadering kunnen leden stemmen over de keurmeester van de KCM 2021. U kunt een voordracht doen door de naam of namen van keurmeesters vóór de ALV door te geven aan de secretaris via secretaris@nctc.nl
In 2021 zijn keurmeesters uit Scandinavië aan de beurt (Denemarken, Finland, IJsland, Noorwegen en Zweden)