NCTC Algemene Ledenvergadering 2020

Datum: zondag 20 september 2020

Locatie: Dogcenter, Jan Stuversdreef 4, 5315 NZ Kerkwijk, HAL 3

Tijd: 14.00- 17.00 uur. Zaal open om 13.30 uur.

 

Beste leden,

In een eerder bericht heeft u kunnen lezen dat het bestuur, op advies van de Raad van Beheer, de Algemene Leden Vergadering (ALV) van 3 mei aanstaande verzet heeft.
Aangezien we ons nu in een uitzonderlijke situatie bevinden waarvan niemand nog weet hoe deze verder zal verlopen, heeft het bestuur de ALV verzet naar zondag 20 september 2020.
Ondanks dat een ALV volgens onze statuten binnen de eerste zes maanden van een jaar moet plaatsvinden, heeft het bestuur een datum gekozen die daarna ligt.
Het bestuur is tot deze keuze gekomen, omdat zij de maand juni te kort op het mogelijk aflopen van de maatregelen t.a.v. de bestrijding van het coronavirus  vonden en de maanden juli en augustus zijn buiten beschouwing gelaten, omdat dat (hopende dat het coronavirus dan bestreden is) de vakantiemaanden in Nederland zijn. Tevens zijn er dan ook al tentoonstellingen gepland in verschillende weekenden.
Voor het bestuur was zondag 20 september de eerste mogelijkheid om de ALV te plannen (samen met een aankeuring).
Laten we met elkaar de gezondheid van eenieder voorop stellen en in deze bijzondere situatie de ALV niet in de eerste zes maanden van het jaar plannen.
Wij verwachten dat onze leden zich hiermee, naar redelijkheid en billijkheid, kunnen conformeren (artikel 2:8 lid 2 Burgerlijk Wetboek).

Bestuur NCTC