logo club transparant

 

 

Aanmeldformulier CM 2020

8 maart 2020

Jacobus Hoeve , Tolnegenweg 53, 3776 PV,  Stroe

Keurmeester: Mevrouw Joke Bode

 

 


 

Inschrijven voor 23 februari 2020

De inschrijving is gesloten!

ZIEKE HONDEN ZULLEN NIET WORDEN TOEGELATEN, ZULKS TER BEOORDELING VAN DE DIERENARTS!
CRYPTORCHIDE EN MONORCHIDE REUEN KUNNEN NIET DEELNEMEN.
NIET INGESCHREVEN HONDEN ZULLEN WORDEN TOEGELATEN. VOOR ALLE AANWEZIGE HONDEN DIENT
EEN GELDIG ENTBOEKJE OF EEN GELDIG TITERBEWIJS TE WORDEN MEEGENOMEN!


Inzender verklaart dat:

  • voor zover hem bekend de mee te brengen hond gedurende het laatst verlopen tijdvak van 12 weken niet heeft verkeerd in omstandigheden waardoor gevaar voor besmetting, hondenziekte of enige andere ziekte van besmettelijk karakter in het bij zonder te vrezen valt.
  • hij verklaart voorts deze hond niet mee te brengen indien de aangegeven omstandigheden zich voor de club match nog voor mochten doen.
  • hij het inschrijfgeld gelijktijdig met de verzending van het inschrijfformulier zal overmaken.

Het totaalbedrag graag overmaken op rekeningnummer: IBAN NL21 INGB 0000 232345 t.n.v. NCTC Evenementen. o.v.v.
“CM2020” en het NHSB nummer van uw hond(en).  (BIC: INGBNL2A)