logo club transparant

 

 

Aanmeldformulier CM 2020

8 maart 2020

Jacobus Hoeve , Tolnegenweg 53, 3776 PV,  Stroe

Keurmeester: Mevrouw Joke Bode

 

 


 

Inschrijven voor 23 februari 2020

ZIEKE HONDEN ZULLEN NIET WORDEN TOEGELATEN, ZULKS TER BEOORDELING VAN DE DIERENARTS!
CRYPTORCHIDE EN MONORCHIDE REUEN KUNNEN NIET DEELNEMEN.
NIET INGESCHREVEN HONDEN ZULLEN WORDEN TOEGELATEN. VOOR ALLE AANWEZIGE HONDEN DIENT
EEN GELDIG ENTBOEKJE OF EEN GELDIG TITERBEWIJS TE WORDEN MEEGENOMEN!

Datum aanmelding:

Stamboomnaam van uw cairn terrier:

Chip nummer:

Stamboom (NHSB) nummer:

Geboorte datum:

Geslacht van uw Cairn Terrier: reuteef

Vader hond:

Moeder hond:

Fokker:

Lidmaatschapnummer:

Naam Eigenaar:

Naam Mede-Eigenaar:

Straat en huisnummer:

Postcode :

Plaats:

Telefoonnummer:

E-mail (verplicht)

Betaald door:

Vanaf IBAN:

Klasse-indeling: 1. Jongste puppyklasse - voor honden vanaf 4 tot 6 maanden2. Puppyklasse - voor honden vanaf 6 tot 9 maanden3. Jeugdklasse - voor honden vanaf 9 tot 18 maanden4. Tussenklasse - voor honden vanaf 15 tot 24 maanden5. Openklasse - voor honden vanaf 15 maanden6. Fokkersklasse - voor honden vanaf 9 maanden; exposant is fokker én hoofdeigenaar (geen mede-eigenaar)7. Kampioensklasse - voor honden vanaf 15 maanden; kopie van kampioenscertificaat meezenden!8. Veteranenklasse - voor honden van 8 jaar en ouder

Klassen 9, 10 & 11 : Alle honden dienen in een klas van individuele mededinging te zijn ingeschreven

Koppelklasse 9. Koppelklas (voor 2 honden (reu & teef) van dezelfde eigenaar; geef de naam van andere hond op via de mail naar evenementen@nctc.nl)

Fokkerijklasse10. Fokkerijklas (voor tenminste 3 en max.5 honden –ongeacht geslacht- gefokt door dezelfde fokker maar mogelijk verschillende eigenaren; geef de namen van de andere honden op via de mail naar evenementen@nctc.nl)

Nakomelingenklasse11. Nakomelingenklas (reu of teef met minimaal 3 en maximaal 5 eerste generatie nakomelingen. Mogelijk verschillende eigenaren; geef de namen van de andere honden op via de mail naar evenementen@nctc.nl)

Let op: inschrijving verplicht tot betaling , óók als de hond niet wordt uitgebracht
Deelname aan de koppel-, fokkerij- en nakomelingenklas is gratis.

KOSTEN :

De tarieven voor niet-leden zijn per ingeschreven hond €5,00 hoger (leden vragen we lidmaatschapsnummer bij inschrijving op te geven. Lidmaatschapsnummer staat op wikkel Cairn Nieuws en op uw lidmaatschapskaart (op aanvraag te verkrijgen bij Ledenadministratie). Hieronder staan de tarieven voor leden van de NCTC genoemd.

Kosten specificatie, graag aanvinken wat van toepassing voor u is: 1e hond, geen jongste pup of pup € 27,502e hond in het bezit van dezelfde hoofdeigenaar,geen jongste pup of pup € 25,00Iedere volgende hond in het bezit van dezelfde hoofdeigenaar € 17,501e (jongste) pup € 17,50Iedere volgende jongste pup of pup van dezelfde eigenaar € 15,00Plaatsing advertentie A5 € 15,00Plaatsing advertentie halve A5 € 7,50Plaatsing Kennelaankondiging € 5,00Vrijwillige bijdrage

indien van toepassing, welk bedrag maakt U over als vrijwillige bijdrage

het bedrag voor deze hond (en eventuele extra kosten zoals advertentiekosten) graag z.s.m. overmaken op Bankrekening NL21 INGB 0000 232345 t.n.v. NCTC Evenementen o.v.v. CM2020 en het NHSB nummer van uw hond(en).

Heeft U nog een vraag of opmerking?

U kunt de tekst van uw advertentie hier uploaden als Word of PDF bestand:

U kunt de tekst van uw kennelaankondiging hier uploaden als Word of PDF bestand:

U kunt uw Kampioenscertificaat hier uploaden als Word of PDF bestand:

Geef antwoord op deze vraag om spam te voorkomen en druk dan op "Verzenden":
Toon a.u.b. dat u menselijk bent door de selectie van het Kopje.


Inzender verklaart dat:

  • voor zover hem bekend de mee te brengen hond gedurende het laatst verlopen tijdvak van 12 weken niet heeft verkeerd in omstandigheden waardoor gevaar voor besmetting, hondenziekte of enige andere ziekte van besmettelijk karakter in het bij zonder te vrezen valt.
  • hij verklaart voorts deze hond niet mee te brengen indien de aangegeven omstandigheden zich voor de club match nog voor mochten doen.
  • hij het inschrijfgeld gelijktijdig met de verzending van het inschrijfformulier zal overmaken.

Het totaalbedrag graag overmaken op rekeningnummer: IBAN NL21 INGB 0000 232345 t.n.v. NCTC Evenementen. o.v.v.
“CM2020” en het NHSB nummer van uw hond(en).  (BIC: INGBNL2A)