Fokkersbijeenkomst 2018

 

De Agenda m.b.t. Fokkersbijeenkomst 2018 staat online: AGENDA Fokkersbijeenkomst/overleg/vergadering 13 oktober 2018

Fokkersbijeenkomst voor fokkers en liefhebbers van de Cairn Terrier op zaterdag 13 oktober 2018 in zalencentrum “De Bongerd”, Flessenstraat 54, 6666 CR  Heteren alsmede officieel Patella Luxatie onderzoek en titersessie.

Tijdens de afgelopen algemene ledenvergadering is besloten om per 1 januari 2019 de verplichting om fokdieren te testen op Patella Luxatie (PL) op te nemen in het Verenigingsfokreglement.  Daarnaast is besloten dat deze verplichting ook geldt indien men gebruik wil maken van de bemiddeling van de pupinfo.

Wij kunnen ons voorstellen dat er vanuit de fokkers nog vragen zijn hierover. Bv. over de registratie, testen pups, de invloed van de beweging, de leeftijd waarop, de combinatie, etc., etc. Vandaar dat de Commissie Gezondheid gemeend heeft om een fokkersbijeenkomst te organiseren in de middag. Vragen graag van te voren indienen bij de Commissie Gezondheid (gezondheid@nctc.nl).

Het PL onderzoek zal vanaf 12.00 uur worden uitgevoerd volgens het protocol van de Raad van Beheer (RvB) en wordt wederom gedaan door Drs. Bouvien Brocks, inmiddels bij ons bekend. De prijs voor dit onderzoek is € 28,50 per hond.
Volgens het protocol van de RvB heb je een account nodig bij de RvB (zie www.houdenvanhonden.nl) en moet je bij het onderzoek weten via welk emailadres je dit account hebt aangemaakt. Daarnaast moet je het registratiebewijs van je hond(en) meebrengen naar het onderzoek. Na het onderzoek ontvang je een mail met de mededeling dat je hond beoordeeld is. In je account bij de RvB is direct daarna het beoordelingscertificaat te vinden. Mocht je het niet eens zijn met de beoordeling, dan kun je bezwaar maken. Hoe dat moet, is te lezen op https://www.houdenvanhonden.nl/fokken-met-je-hond/fokken-en-gezondheidsonderzoeken/patella-luxatie/

Door een aantal andere rasverenigingen is gevraagd om aan te mogen schuiven bij deze sessie. Deze aanvraag hebben wij gehonoreerd, vandaar de vraag om niet al te lang te wachten met inschrijven (kan vanaf heden).
Uw Cairn moet 12 maanden of ouder zijn op de dag van de test en het advies is om teven die rondom de loopsheid zitten niet te testen.
Opgeven kan bij Leony de Bont (secretaris@nctc.nl).

Het ligt in de bedoeling om, bij voldoende belangstelling, ook weer een titersessie te organiseren. Drs. Karin de Haas is weer bereid om dit op zich te nemen. D.m.v. een druppeltje bloed kan gemeten worden of de hond nog over voldoende antilichamen beschikt of niet. Titeren is mogelijk op Hondenziekte, Hepatitis en Parvo. Bij onvoldoende bescherming bestaat de mogelijkheid om de hond gelijk te laten enten. Vergeet het paspoort/entingsboekje niet mee te brengen. Bij voldoende belangstelling zal het titeren vanaf 12.00 uur plaatsvinden.
Kosten titeren: € 40,- per hond,  kosten enting: € 35,- (Rabies € 40,-).

LET OP: deze titersessie gaat alleen door bij voldoende deelnemers!

Ook hiervoor kunt u zich opgeven bij Leony de Bont (secretaris@nctc.nl).

Enige dagen voor deze dag krijgt u per mail bericht hoe laat uw hond(en) bij benadering aan de beurt zijn. Wij verzoeken u vriendelijk minimaal 15 minuten voor de aangegeven tijd aanwezig te zijn en u bij binnenkomst te melden. Op deze manier kunnen we zorgen dat alles netjes op tijd verloopt.

Het Patella onderzoek dient ter plaatse contant betaald te worden, indien mogelijk het gepaste bedrag.
Voor de titersessie heeft u de keuze tussen contant of met pin.

De Commissie Gezondheid