logo club transparant

 

 

Aanmeldformulier Jonge Honden en Veteranendag 2019

Zaterdag 22 juni 2019
Keurmeester: mevr. M. Jansen

“Camping Besthmenerberg”  –  Besthemerberg 1  –  7731 PB Ommen

 


 

Inschrijven voor 14 juni 2018 23:59 uur

Datum aanmelding:

(Stamboom)naam van uw cairn terrier:

Geslacht van uw Cairn Terrier: reuteef

NHSB nummer:

Geboorte datum:

Vader hond:

Moeder hond:

Fokker:

Naam Eigenaar:

Naam Mede-Eigenaar:

Straat en huisnummer:

Postcode en plaats:

E-mail (verplicht)

Telefoonnummer:

Lidmaatschap nr:

Honden indeling: Jongste puppyklas - 3-6 maanden - honden geboren tussen 23-12-2018 en 22-03-2019Puppyklas - 6-9 maanden - honden geboren tussen 23-09-2018 en 22-12-2018Klasse I - 9-15 maanden - honden geboren tussen 23-03-2018 en 22-09-2018Klasse II - 15-18 maanden - honden geboren tussen 23-12-2017 en 22-03-2018Klasse III - 18-24 maanden - honden geboren tussen 23-06-2017 en 22-12-2017Veteranen I - 8-10 jaar - honden geboren tussen 23-06-2009 en 22-06-2011Veteranen II - 10-12 jaar - honden geboren tussen 23-06-2007 en 22-06-2009Veteranen III - 12 jaar en ouder - honden geboren op of voor 22-06-2007Deze hond doet uitsluitend mee als ouderdier

KOSTEN :

Kosten specificatie, graag aanvinken wat van toepassing voor u is: Inschrijfgeld 1e hond € 22,50Inschrijfgeld 2e en volgende honden van dezelfde eigenaar á €20,00Plaatsing Kennelaankondiging € 5,00Plaatsing advertentie A5 € 15,00Plaatsing advertentie halve A5 € 7,50Vrijwillige bijdrage

Hoeveel extra honden doen mee?

indien van toepassing, welk bedrag maakt U over als vrijwillige bijdrage

Heeft U nog een vraag of opmerking?

U kunt de tekst van uw advertentie of kennelaankondiging hier uploaden als Word of PDF bestand:

Geef antwoord op deze vraag om spam te voorkomen en druk dan op "Verzenden":
Bewijs dat je een mens bent door het selecteren van een Vrachtauto.

Inzender verklaart dat:

 • voor zover hem bekend is de ingeschreven hond gedurende het laatst verlopen tijdvak van 12 weken niet heeft verkeerd in
  omstandigheden waardoor gevaar voor besmetting, hondenziekte of enige andere ziekte van besmettelijk karakter in het
  bijzonder te vrezen valt. Hij verklaart voorts de ingeschreven hond niet te zullen inzenden, indien de aangegeven omstandigheden
  zich voor de aankeuring nog voor mochten doen.
 • hij zich door het inzenden van dit formulier onderwerpt aan de bepalingen van de Statuten en het Huishoudelijk Reglement van de Raad van Beheer en van de Jonge Honden- en Veteranendag.
 • hij het inschrijfgeld gelijktijdig met de verzending van het inschrijfformulier zal overmaken. Inschrijving verplicht tot betaling van
  het verschuldigde inschrijfgeld.

De privacy van uw gegevens is belangrijk voor ons. Door dit formulier in te vullen en in te sturen verstrekt u gegevens aan de NCTC. U geeft daarmee de NCTC toestemming deze gegevens te gebruiken, onder meer voor het doel waarvoor u deze heeft verstrekt. Lees in onze privacy verklaring hoe wij met uw privacy omgaan (met link naar privacy verklaring)

Het totaalbedrag graag overmaken op rekeningnummer: IBAN NL21 INGB 0000 232345 t.n.v. NCTC Evenementen. o.v.v. “JHVD 2019” en het NHSB nummer van uw hond(en).