Kampioenschapsclubmatch 2018

 Datum: zondag 25 november 2018

Locatie: Sport & Event Center, Rijsbosch 3, 4112 MB Beusichem

Keurmeester:
De keurmeesters komen dit jaar beiden uit Engeland, het land van oorsprong van de Cairns
Mevrouw Sue Dolan : jongste puppyklassen, puppyklassen alsmede alle reuenklassen boven 9 maanden
Mevrouw Margaret Shopland : alle tevenklassen m.u.v. jongste puppy- en puppyklassen

De Kampioenschapsclubmatch (KCM) is de belangrijkste keuring van Cairns in Nederland. Onder de regels van de Raad van Beheer worden de ingeschreven honden door de keurmeesters beoordeeld, gekwalificeerd en geplaatst. De ‘Beste van het Ras’ wint de titel “Clubwinnaar”. De kampioenschapsprijzen tellen dubbel en de reserve kampioenschapsprijzen tellen enkel mee voor de titel Nederlands Kampioen. Inschrijven vooraf is verplicht.

De KCM is voor alle Cairns ouder dan 4 maanden en met een stamboom. Cryptorchide en monorchide reuen kunnen niet deelnemen.

 

Keuring klassen

De klassen waarvoor kan worden ingeschreven zijn voor de reuen en teven (mits volledig ingeënt of met geldige titeruitslag) :

 • Jongste puppyklasse : voor honden die de leeftijd van 4 maanden hebben bereikt en de leeftijd van 6 maanden nog niet hebben bereikt;
 • Puppyklasse : voor honden die de leeftijd van 6 maanden hebben bereikt en de leeftijd van 9 maanden nog niet hebben bereikt;
 • Jeugdklasse : voor honden die de leeftijd van 9 maanden hebben bereikt en de leeftijd van 18 maanden nog niet hebben bereikt;
 • Tussenklasse : voor honden die de leeftijd van 15 maanden hebben bereikt en de leeftijd van 24 maanden nog niet hebben bereikt;
 • Openklasse : voor honden die de leeftijd van 15 maanden hebben bereikt;
 • Fokkersklasse : honden die de leeftijd van 9 maanden hebben bereikt en die door de exposant zijn gefokt; exposant is fokker én hoofdeigenaar (mede-eigenaar is niet voldoende)
 • Kampioensklasse : voor honden die de leeftijd van 15 maanden hebben bereikt en die een nationale of internationale F.C.I. Kampioenstitel hebben, dan wel door een door de F.C.I. erkende partner kennelclub verstrekte nationale Kampioenstitel; kopie van kampioenscertificaat meezenden NB : Indien deze kopie niet wordt meegestuurd wordt de hond in de openklas ingeschreven. De titel Jeugd- of Veteranenkampioen geeft geen recht op inschrijving in de kampioensklasse.
 • Veteranenklasse : voor honden die de leeftijd van 8 jaar hebben bereikt
 • Koppelklasse : een reu en een teef waarvan dezelfde persoon eigenaar is; geef de naam van beide honden op
 • Fokkerijklasse : minimum drie en maximaal 5 honden, ongeacht het geslacht, gefokt door dezelfde persoon, niet noodzakelijkerwijze in diens eigendom; geef de naam van alle honden op
 • Nakomelingenklasse : deze bestaat uit een reu of teef met minimaal drie en maximaal vijf van zijn/haar nakomelingen uit de eerste generatie, mogelijk van verschillende eigenaren; geef de naam van alle honden op

Voor de koppel-, fokkerij- en nakomelingenklassen geldt dat alle honden ook in een klas van individuele mededinging moeten zijn ingeschreven.

 

Inschrijven

Inschrijving is open vanaf 16 september 2018. U kunt zich inschrijven via het online inschrijfformulier op de website (www.nctc.nl).
Dit formulier is ook te vinden op de facebooksite van de NCTC : www.facebook.com/nctc.nl.
U kunt het inschrijfformulier ook opvragen bij het secretariaat (secretaris@nctc.nl). Wij sturen het u dan per mail of per post toe.

De inschrijving sluit op 11 november 2018 of eerder als het maximum aantal inschrijvingen is bereikt.

Inschrijf- of advertentiegelden dienen te worden overgemaakt op : IBAN : NL21 INGB 0000 232345 (BIC: INGBNL2A) t.n.v. NCTC evenementen. o.v.v. “KCM 2018” en het NHSB nummer van uw hond(en)

Inschrijving verplicht tot betaling, óók als de hond niet wordt uitgebracht.

Inschrijfgelden

INSCHRIJFGELDEN VOOR LEDEN

Uw lidcode vindt u op de adresdrager van het Cairn Nieuws of is op te vragen via

mail : ledenadministratie@nctc.nl

Tarief

t/m 20 oktober

Tarief na

20 oktober

1e hond geen jongste pup of pup € 30,00 € 32,50
2e hond van dezelfde eigenaar

geen jongste pup of pup

€ 27,50 € 30,00
Iedere volgende hond van dezelfde eigenaar € 20,00 € 22,50
1 jongste pup of pup € 20,00 € 22,50
Iedere volgende jongste pup of pup

van dezelfde eigenaar

€ 17,50 € 20,00
Koppel-, fokkerij- en nakomelingenklas gratis gratis

 

INSCHRIJFGELDEN VOOR NIET-LEDEN Tarief

t/m 20 oktober

Tarief na

20 oktober

1e hond geen jongste pup of pup € 35,00 € 37,50
2e hond van dezelfde eigenaar

geen jongste pup of pup

€ 32,50 € 35,00
Iedere volgende hond van dezelfde eigenaar € 25,00 € 27,50
1 jongste pup of pup € 25,00 € 27,50
Iedere volgende jongste pup of pup

van dezelfde eigenaar

€ 22,50 € 25,00
Koppel-, fokkerij- en nakomelingenklas gratis gratis

 

Indien u op de sluitingsdatum geen inschrijfbevestiging heeft ontvangen, dan verzoeken wij u dit te melden via mailadres : evenementen@nctc.nl

 

Aantallen ingeschreven honden per klasse

reuen teven
Jongste puppyklas
Puppyklas
Jeugdklas
Tussenklas
Openklas
Fokkersklas
Kampioensklas
Veteranenklas
Totaal

 

Na de bovenstaande klassen worden ook nog de volgende klassen gekeurd.

 • Koppelklasse, reu en teef van dezelfde eigenaar
 • Fokkerijklasse, minimaal 3 en maximaal 5 honden van dezelfde fokker,   mogen van verschillende eigenaren zijn.
 • Nakomelingenklasse, reu of teef met minimaal 3 en maximaal 5 eerste generatie nakomelingen, mogen van verschillende eigenaren zijn.

Advertentie /kennelaankondiging in de catalogus (voor leden)

Mocht u een advertentie en/of kennelaankondiging in de catalogus van de KCM willen plaatsen, dan verzoeken wij u vriendelijk om uw advertentie en/of kennelaankondiging per omgaande te sturen aan Liesbeth Raphaël. Mail : evenementen@nctc.nl.

De tarieven zijn :

advertentie halve pagina € 7,50
advertentie hele pagina € 15,00
kennelaankondiging

Er is 1 kennelaankondiging per kennel toegestaan !!

€ 5,00
Niet-leden kunnen contact opnemen met de penningmeester (penningmeester@nctc.nl)

 

Privacy beleid NCTC

Het beschermen van uw privacy (zoals bedoeld in de Algemene Verordening Gegevensbescherming) is voor ons heel belangrijk. Voor de volledige tekst van dit beleid verwijzen wij u naar onze website (www.nctc.nl) onder het kopje “de vereniging” en dan “privacy verklaring NCTC”.

 

Junior handling

Tevens is na afloop van de keuringen maar vóór verkiezing van Best in Show, de Junior Handling competitie. Hier strijden de jongste deelnemers om de felbegeerde eerste plaats. Wie kan zijn Cairntje zo professioneel mogelijk voorbrengen ? Opgeven kan op de dag zelf, maar liever weten we van tevoren op hoeveel deelnemers we mogen rekenen. U kunt zich opgeven via de mail : secretaris@nctc.nl

 

Lochnagar Wisseltrofee

Ook in 2016 een goed gevulde prijzentafel! Lochnagar wisseltrofee

Hierboven een voorbeeld van een prijzentafel voor de KCM, met in het midden de Lochnagar wisseltrofee. Deze wisseltrofee is op voorstel van de ALV ter beschikking gesteld ter nagedachtenis aan Annie Besselink, die op 12 januari 2013 onverwachts op veel te jonge leeftijd is overleden.

Deze wisseltrofee is voor de beste zelfgefokte Cairn Terrier van de kampioenschapsclubmatch en blijft 1 jaar in het bezit van de winnaar. De wisseltrofee dient 1 maand voor de volgende KCM ingeleverd te worden bij degene die namens de NCTC verantwoordelijk is voor de prijzentafels tijdens evenementen. De winnaar ontvangt t.z.t. een replica. De wisseltrofee blijft te allen tijde eigendom van de NCTC.

Zelf gefokt betekent dat de fokker ook de hoofdeigenaar is van de hond, mede-eigenaar is niet voldoende!

De regels bij uitreiking:

Als eerste wordt gekeken of de best in show winnaar zelf gefokt is, is dat niet het geval dan komt de reserve Best in Show in aanmerking. Zijn beide honden niet zelf gefokt dan wordt gekeken of een of beide reserve CAC winnaars zelf gefokt zijn. Is een van beide Cairns zel fgefokt dan is dat de winnaar, zijn beide reserve CAC winnaars zelf gefokte honden, dan beslissen de keurmeesters welke de beste zelf gefokte hond is. In het geval beide CAC winnaars en de winnaars van het reserve CAC niet zelf gefokt zijn, dan worden alle hoogstgeplaatste honden uit de individuele klassen vanaf 9 maanden, die gefokt zijn door de eigenaar, teruggevraagd in de ring. De keurmeesters zullen dan uit deze (grote) groep honden de beste zelf gefokte van de dag aanwijzen. Let op: het is uw eigen verantwoording dat u in de gaten houdt of u met uw hond in de ring terug moet komen!

Zelf gefokt betekent dat de fokker ook de hoofdeigenaar is van de hond, mede-eigenaar is niet voldoende!

De wisseltrofee zal, in geval een buitenlandse exposant de winnaar is, in Nederland blijven onder de hoede van de NCTC. Uiteraard wordt de naam van deze winnende hond wel op de trofee vermeld en krijgt de fokker-eigenaar een replica.

 

Bezoekers

Natuurlijk zijn bezoekers ook van harte welkom. Het is erg leuk om naar de mooiste Cairn Terriers te kijken. Toeschouwers mogen hun eigen hond meenemen. Deze honden moeten volledig ingeënt zijn of over een geldige titeruitslag beschikken. Ook moet het dierenpaspoort getoond kunnen worden. Toegang is gratis.

 

Stands

Dineke Platje is er met haar gebruikelijke uitgebreide assortiment Cairnspulletjes en Els Schimmel zal ook aanwezig zijn met haar ruime collectie hondenbenodigdheden.

 

Fotograaf

Onze fotograaf zal uiteraard het gehele evenement vastleggen.

 

Wij hopen u allemaal te mogen begroeten op zondag 25 november 2018, als exposant of bezoeker, iedereen is welkom. We hopen op een sportieve dag.