Modelcontract NCTC

De NCTC stelt dit modelcontract ter beschikking voor fokkers (verkopers) en voor puppy kopers. Het staat gebruikers vrij dit model ‘as is’ te gebruiken of naar eigen inzicht aan te passen. Dit contract is niet gecontroleerd op (juridische) juistheid, volledigheid of houdbaarheid. De NCTC is geen partij bij verkoop / koop overeenkomsten en staat op geen enkele manier in voor gebruik van dit contract. Door dit contract (of een aanpassing of deel ervan) te downloaden en/of te gebruiken bevestigt de gebruiker / bevestigen de gebruikers dat de NCTC op geen enkele manier aansprakelijk gehouden zal worden voor gevolgen van welke vorm van gebruik van dit contract dan ook.

Download de modelovereenkomst hier.