logo wit klein

 

Noodprotocol Levershunt (coronavirus).

 

 

 

Update 09 januari 2021:

Testen in Utrecht vindt voortaan om 11 uur plaats op woensdag (en niet meer zoals jaren gebruikelijk was om 13 uur).

Update 13 juni 2020:

Stand van zaken levershunt prikken bij de UKG in Utrecht:

Het prikken van nestjes pups door Harry van Engelen in corona tijd verloopt probleemloos. Dank aan de fokkers voor de medewerking.

Vanaf 17 juni is het levershuntonderzoek weer op de gebruikelijke dag en tijd, nl woensdag om 11 uur. In plaats van 2 nesten per middag mogen er nu meerdere nesten getest worden. Wel nog steeds met alle bekende voorzorgsmaatregelen (zie elders op deze pagina en op de website van de NCTC). Zo werken we langzaam toe naar een situatie die we het gewend waren van voor Covid-19. Wel is het zo dat voor elk nest apart door de NCTC toestemming gevraagd moet worden en er nog steeds maar 1 persoon met het nest naar binnen mag, fokker moet in de wachtkamer blijven. Pups worden opgehaald en weer teruggebracht. Door de beperkte beschikbaarheid is het noodzakelijk om tijdig afspraken met ons te maken, vol is helaas nog steeds vol!

Zo lang er nog beperkende maatregelen zijn blijft de noodprotocol levershunt (coronavirus) van kracht.

 

Als gevolg van het Coronavirus werkt de Universiteitskliniek voor Gezelschapsdieren (UKG) in Utrecht met aanpassingen. Het levershuntonderzoek valt hieronder. Veel van de Nederlandse Cairn Terrier fokkers laten hun pups testen bij Harry van Engelen van de UKG.

Zij kunnen hier dus niet altijd meer terecht. Levershuntcontrole van pups staat als voorwaarde in ons VFR en daarom is sluiting van de UKG voor ons een (groot) probleem.

Bij wijze van noodmaatregel zijn er voor onze fokkers in overleg met UKG 2 mogelijkheden om de pups te laten testen:

  1. Pups laten testen op ammoniak door de UKG (indien er ruimte is) of dierenartsen in het land die op de lijst staan.
  2. Pups laten testen door een dierenarts op galzuren. Bij een waarde hoger dan 5 heeft de pup mogelijk een levershunt en kan niet geplaatst worden voordat de pup in Utrecht is gecontroleerd. Als de galzurenwaarde lager is dan 5 heeft de pup geen shunt en kan de pup geplaatst worden.

De procedure voor aanmelden blijft ongewijzigd. U meldt uw nest op tijd aan bij de PSS-controle via het formulier op de website. U krijgt dan een aangepast formulier. De pups kunnen getest worden, nadat de chip geplaatst en de leeftijd van 7 weken bereikt is. Bij het testformulier krijgt u ook informatie over de achtergrond van het levershunt onderzoek, bestemd voor uw dierenarts.

UKG heeft laten weten dat bij galzuurbepalingen het heel belangrijk is dat de pups 12 uur vóórdat de bepaling gedaan wordt niets eten.

De fokker is verplicht om te zorgen dat de chip bij de dierenarts gecontroleerd wordt bij het testen en dat de uitslagen bij de NCTC terechtkomen. Hiervoor kan gewoon het formulier dat ontvangen wordt van de NCTC voor de shuntcontrole worden gebruikt.

De situatie verandert op dit moment per dag, we zullen daarom elke week het noodprotocol bijstellen indien nodig.

Zodra de situatie verder normaliseert gaan we per onmiddellijk terug naar de gebruikelijke situatie en is het testen op levershunt alleen nog mogelijk in de kliniek in Utrecht en bij de aangewezen dierenartsen in het land.