logo wit klein

 

Noodprotocol Levershunt (coronavirus).

 

 

 

Update 13 juni 2020:

Stand van zaken levershunt prikken bij de UKG in Utrecht:

Het prikken van nestjes pups door Harry van Engelen verloopt probleemloos. Dank aan de fokkers voor de medewerking.

Vanaf 17 juni is het levershuntonderzoek weer op de gebruikelijke dag en tijd, nl woensdag om 13 uur. In plaats van 2 nesten per middag mogen er dan 3 nesten getest worden. Wel nog steeds met alle bekende voorzorgsmaatregelen (zie elders op deze pagina en op de website van de NCTC). Zo werken we langzaam toe naar een situatie die we het gewend waren van voor Covid-19.

Week 26 valt in Utrecht uit: dat betekent dat er 24 juni geen gelegenheid zal zijn om de pups te laten onderzoeken op levershunt.

Zo lang er nog beperkende maatregelen zijn blijft de noodprotocol levershunt (coronavirus) van kracht.


Heel voorzichtig gaat de levershuntcontrole door de Universiteitskliniek voor Gezelschapsdieren weer opstarten.
Er heeft een pilot plaats gevonden met twee nesten en die is naar tevredenheid verlopen.

Wat is er mogelijk?
Gezien de beperkte aanwezigheid van personeel op het laboratorium kunnen er slechts twee nesten per week getest worden. Helaas zijn dat twee nesten van alle rassen in totaal. Meer is op dit moment niet toegestaan.

Per fokker mag 1 persoon de wachtkamer binnen komen. De fokker mag niet bij het bloed prikken zijn, de pups worden opgehaald en weer teruggebracht naar de wachtkamer.

Handen ontsmetten bij binnenkomst en vertrek.
De 1,5 meter in acht houden naar personeel en andere aanwezigen (ook collega-fokkers). Er is controle en handhaving.

Zodra bij Marijke de Vries een nest wordt aangemeld voor controle in Utrecht moet zij checken of er plaats is.

Mogelijkheden die er nu zijn (onder voorbehoud):
– woensdag 20 mei 11.00 uur
– donderdag 28 mei 11.00 uur
– donderdag 4 juni: niet
– donderdag 11 juni 11.00 uur

Tijden en data kunnen nog worden aangepast en/of uitgebreid.
Het spreekt vanzelf dat een fokker de afspraak afzegt bij ziekte, verkoudheid of koorts.

Zolang er nog niet volop getest kan worden in Utrecht geldt het Noodprotocol Levershunt testen van de NCTC.


Als gevolg van het Coronavirus heeft de Universiteitskliniek voor Gezelschapsdieren (UKG) in Utrecht haar deuren gesloten voor niet-spoedeisende zaken. Het levershuntonderzoek valt hieronder. Veel van de Nederlandse Cairn Terrier fokkers laten hun pups testen bij Harry van Engelen van de UKG.

Zij kunnen hier dus niet meer terecht. De sluiting is vooralsnog t/m 6 april, maar gezien de berichtgeving over het Coronavirus is het maar de vraag of controle na 6 april weer mogelijk is. Levershuntcontrole van pups staat als voorwaarde in ons VFR en daarom is sluiting van de UKG voor ons een (groot) probleem.

Bij wijze van noodmaatregel zijn er voor onze fokkers in overleg met UKG 2 mogelijkheden om de pups te laten testen:

1. Pups laten testen op ammoniak door de dierenartsen in het land die op de lijst staan.

2. Pups laten testen door een dierenarts op galzuren. Bij een waarde hoger dan 5 heeft de pup mogelijk een levershunt en kan niet geplaatst worden voordat de pup in Utrecht is gecontroleerd. Als de galzurenwaarde lager is dan 5 heeft de pup geen shunt en kan de pup geplaatst worden. Zodra het weer mogelijk is, kunnen de pups ter controle voor de gebruikelijke ammoniaktest in Utrecht terecht.

De procedure voor aanmelden blijft ongewijzigd. U meldt uw nest op tijd aan bij de PSS-controle via het formulier op de website. U krijgt dan een aangepast formulier. De pups kunnen getest worden, nadat de chip geplaatst en de leeftijd van 7 weken bereikt is. Bij het testformulier krijgt u ook informatie over de achtergrond van het levershunt onderzoek, bestemd voor uw dierenarts.

UKG heeft laten weten dat bij galzuurbepalingen het heel belangrijk is dat de pups 12 uur vóórdat de bepaling gedaan wordt niets eten.

De fokker is verplicht om te zorgen dat de chip bij de dierenarts gecontroleerd wordt bij het testen en dat de uitslagen bij de NCTC terechtkomen. Hiervoor kan gewoon het formulier dat ontvangen wordt van de NCTC voor de shuntcontrole worden gebruikt.

De situatie verandert op dit moment per dag, we zullen daarom elke week het noodprotocol bijstellen indien nodig.

Zodra de situatie normaliseert gaan we per onmiddellijk terug naar de gebruikelijke situatie en is het testen op levershunt alleen nog mogelijk in de kliniek in Utrecht en bij de aangewezen dierenartsen in het land.


Wat zijn de mogelijkheden die we hebben afgewogen?

1. Niet testen: pups afleveren zonder levershunt test.

2. Pups afleveren zonder test en de fokker laten zorgen dat pups alsnog getest worden als de mogelijkheid in Utrecht er weer is.

3. Pups laten testen op ammoniak door de dierenartsen in het land die op de lijst staan.

4. Pups laten testen door dierenartsen op galzuren. Grotere praktijken hebben een apparaat waar dat mee kan, anderen zullen het op moeten sturen naar een veterinair lab. Eventueel is een uitgebreide galzuurtest mogelijk (nuchter prikken – eten – niet nuchter prikken).

5. Pups laten testen door dierenartsen op galzuren en bij een waarde hoger dan 5 pup niet plaatsen voordat de pup in Utrecht is gecontroleerd.

6. In eerste instantie door dierenartsen galzuurbepaling, pups plaatsen (voor zover de galzuurwaarden <5 zijn) en zodra het weer mogelijk is controle NH3 test in Utrecht.

 

Ad 1: Deze mogelijkheid vinden we niet acceptabel. Hoewel het risico op een shunt in onze populatie laag is, blijft het risico wel aanwezig.

Ad 2: Gezien de ervaringen met het hartjesonderzoek is gebleken dat het niet eenvoudig is om

terugkomst van pups naar de UKG te bewerkstelligen. Dat lukt alleen met enorme inzet van de fokker

en bereidheid en mogelijkheden van de nieuwe eigenaren. Dus niet ideaal.

Ad 3: Dit is mogelijk, zolang deze dierenartsen beschikbaar blijven, maar voor veel fokkers niet acceptabel.

Ad 4, 5 en 6: Hiermee haal je andere dierenartsen binnen. De vraag is of zij dat willen en/of kunnen

doen. Voordeel is natuurlijk dat het ten alle tijden gedaan kan worden door de eigen dierenarts zodat fokkers ook in een tijd dat reizen eventueel moeilijk wordt wel geteste pups kunnen plaatsen.

Voor de NCTC zijn acceptabel:

* mogelijkheid 3

* mogelijkheid 5

* mogelijkheid 6