Pupinformatie vindt plaats voor pups uit nesten gefokt volgens het Verenigings Fokreglement .

Daarnaast moet de fokker dient tenminste één jaar lid te zijn van de Nederlandse Cairn Terrier Club (NCTC).

 

Controle op levershunt

Pups dienen door de Rijksuniversiteit te Utrecht of door een daarmee gelijkgestelde dierenarts te worden gecontroleerd op de portosystemische shunt. U dient de pups voor deze controle op te geven voordat zij 6 weken oud zijn bij Marijke de Vries (tel. 0180 551310 of pupinfo@nctc.nl). Pupinformatie wordt reeds voorafgaand aan de test verleend.

 

Aanvragen pupinformatie

Pupinformatie dient te worden aangevraagd door middel van dit, daartoe bestemd, volledig ingevuld formulier.  U wordt dringend verzocht de pupinformatie onmiddellijk in te lichten zodra een of meerdere  pups zijn verkocht, dus niet wachten tot ALLE pups een nieuwe eigenaar hebben.

 

Welzijnsfonds

Op de algemene ledenvergadering 2001 is afgesproken dat fokkers op vrijwillige basis een bedrag per pup storten in het welzijnsfonds van de Nederlandse Cairn Terrier Club, NL24 INGB 0000577999 t.n.v. Penningmeester NCTC te IJsbrechtum o.v.v. ‘Welzijnsfonds’. Als richtbedrag kunt u €2,50 per pup aanhouden.

 

Nesten aanmelden

Ga naar het aanmeldformulier waarmee u uw nest kunt aanmelden.

Koper puppy NCTC-abonnee maken

Zoals eerder is overeengekomen tijdens de ALV van 16 april 2016 bestaat er de mogelijkheid om uw puppy koper NCTC-abonnee te maken. U kunt de koper dit aanbieden; zij zijn echter bepalend of ze er wel of geen prijs opstellen.

Het formulier kunt u hier downloaden.