TOP TIEN BINNEN- EN BUITENLAND

De tellingen voor de top 10 van de Nederlandse en buitenlandse tentoonstellingen worden verzorgd door familie Houben. De uitslagen die meetellen voor de top 10 van de buitenlandse shows, moet u zelf aan hen  opsturen. Deze puntentelling is dezelfde als voor de top 10 van de Nederlandse shows, echter gelden dan alleen de CACIB shows.

Mailadres is : jaarprijzen@nctc.nl.

 

BORD/CANVAS VOOR KAMPIOENEN EN DIPLOMA BEHALERS

Zoals gebruikelijk worden tijdens de Algemene Ledenvergadering borden uitgereikt aan leden, waarvan de hond in 2018 de titel Nederlands Kampioen, Nederlands Jeugd Kampioen of Nederlands Veteranen Kampioen heeft behaald. Ook zal een bord worden uitgereikt aan leden waarvan de hond één van de volgende officiële diploma’s heeft behaald : GG 1 t/m 3, UV en VZH. Voor titels of diploma’s (zoals hierboven genoemd) behaald in 2017 en waarvoor nog geen bord is uitgereikt, kan alsnog een bord worden aangevraagd.

Uw aanvraag dient uiterlijk 16 januari 2019 te zijn ingediend. Aanvragen voor een bord/canvas kunnen worden ingediend tot maximaal 31 december van het jaar nadat een kampioenschap/diploma is behaald (bijvoorbeeld : aanvragen uit 2017 moeten voor 31 december 2018 worden ingediend).

NB : Vanaf 1 januari 2019 krijgen alleen honden die het Nederlands kampioenschap hebben behaald, een bord van de NCTC.

Andere kampioenen en diploma-behalers (Jeugd- en Veteranenkampioenen, UV, VZH een GG 1 t/m3) krijgen een fotoprint op canvas. Mocht u toch liever een bord ontvangen, dan betaalt u de prijs van het bord minus de prijs van een canvas.

 Komt u voor een bord in aanmerking, dan verzoeken wij u dit zo spoedig mogelijk, maar in ieder geval vóór 16 januari 2019 en uitsluitend schriftelijk, door te geven aan Saskia Tuinte. Adres : Bekkampstraat 6, 7496 AJ Hengevelde; mail : commissaris2@nctc.nl.

Graag een kopie van het betreffende kampioenschapcertificaat of diploma, een kopie van de stamboom en een goed gelijkende foto van de hond meesturen. De foto kan ook digitaal (met een hoge resolutie) aangeleverd worden.

Het schilderen van de borden neemt nogal wat tijd in beslag. Wilt u daarom, als u in aanmerking wilt komen voor een bord en alle gegevens al heeft, deze nu al opsturen ?