Bord/canvas voor kampioenen en diploma behalers

 

Zoals gebruikelijk worden er elk jaar borden gemaakt voor de honden die NL kampioen geworden zijn.

Dit jaar hebben we Ellen-Marie nogmaals bereid gevonden om ook dit jaar de kampioensborden te maken. We proberen ze uit te reiken tijdens de KCM eind oktober 2024.

Leden, waarvan de hond in 2023 de titel Nederlands Kampioen heeft behaald, krijgen een bord.

De honden die in 2023 de titel Nederlands Jeugd Kampioen of Nederlands Veteranen Kampioen hebben behaald, krijgen een fotoprint op canvas uitgereikt.

Ook zal een canvas worden uitgereikt aan leden waarvan de hond één van de volgende officiële diploma’s heeft behaald : OB-B, 1,2 en 3, UV en VZH.

Voor titels of diploma’s (zoals hierboven genoemd) behaald in 2022 en waarvoor nog geen bord/canvas is uitgereikt, kan alsnog een bord/canvas worden aangevraagd.

Uw aanvraag dient uiterlijk 15 juni 2024 te zijn ingediend.

Komt u voor een bord/canvas in aanmerking, dan verzoeken wij u dit zo spoedig mogelijk, maar in ieder geval vóór 30 juni  en uitsluitend per mail, door te geven aan Karin van Grunsven via secretaris@nctc.nl.

Graag een kopie van het betreffende kampioenschapcertificaat of diploma, een kopie van de stamboom en een goed gelijkende foto van de hond meesturen. De foto met een hoge resolutie (300 dpi) aanleveren .

Het schilderen van de borden neemt nogal wat tijd in beslag. Wilt u daarom, als u in aanmerking wilt komen voor een bord en alle gegevens al heeft, deze nu al opsturen ?

NB : Vanaf 1 januari 2019 krijgen alleen honden die het Nederlands kampioenschap hebben behaald, een bord van de NCTC.
Andere kampioenen en diploma-behalers (Jeugd- en Veteranenkampioenen, UV, VZH een OB-B 1, 2 en 3) krijgen een fotoprint op canvas. Mocht u toch liever een bord ontvangen, dan betaalt u de prijs van het bord minus de prijs van een canvas.