Temidden van de verbijsterende menselijke ellende in Oekraïne zitten ook hondenliefhebbers daar in grote problemen. Natuurlijk is de menselijke ellende vanuit menselijk moreel en ethisch perspectief veel zwaarder wegend dan het welzijn van honden, maar vanuit het perspectief van de NCTC ondersteunt onze vereniging het onderstaande statement van de Raad van Beheer en de FCI van harte.

Het bestuur heeft besloten om ons aan te sluiten bij de collectieve actie van de FCI en RvB en €555 hiervoor beschikbaar te stellen. Als leden hierbij willen aansluiten, dan kunt u contact opnemen met de penningmeester of uw bijdrage onder vermelding van ‘Oekraïne’ storten op de bankrekening NL42ABNA 0401122158 van de NCTC.

—————————————————————————————–

Statement bestuur Raad van Beheer i.v.m. de oorlog in Oekraïne

Het bestuur van de Raad van Beheer ondersteunt het onderstaande statement van de FCI. Het bestuur van de Raad van Beheer en de Nederlandse kynologie zal daar waar mogelijk hulp aanbieden aan de hondenliefhebbers en fokkers. Het bestuur heeft besloten een significante financiële bijdrage namens de Nederlandse kynologie te doneren aan het recent opgerichte fonds door de FCI voor de slachtoffers in het oorlogsgebied. Mocht u vanuit het land en/of vereniging donaties willen doen voor de collectieve FCI actie neem dan contact met ons op via: info@raadvanbeheer.nl

Wij spreken de wens uit dat deze vreselijke situatie in de Oekraïne snel zal zijn opgelost.

Bestuur, directie en medewerkers Raad van Beheer

 

Statement van het FCI bestuur

De FCI en haar bestuur veroordelen officieel de invasie in de Oekraïne door de strijdkrachten van de Russische Federatie. Dit conflict en deze agressie kan niemand onverschillig laten en wij voelen ons allemaal bezorgd, verdrietig en boos.

De invasie van Oekraïne door het Russische leger heeft ook hele families van onze hondengemeenschap in grote nood gebracht. Deze oorlog heeft onze fokkers en hun honden in groot gevaar gebracht en vormt een directe bedreiging voor hun welzijn en hun leven. Velen moesten vluchten, anderen overleven in precaire omstandigheden en verstoppen zich in opvangcentra waar voedsel en basisbehoefte zeer schaars worden. Maar in deze verschrikkelijke en moeilijke tijden lieten ze hun honden niet in de steek!

Deze gruwelijkheden zijn in tegenspraak met de schriftelijke prioriteiten en welzijnsaanbevelingen van de FCI, evenals met ons beleid en onze doelstellingen.

De situatie heeft ertoe geleid dat het bestuur van de FCI op zondag 27 februari 2022 een buitengewone vergadering heeft gehouden. Belangrijke beslissingen werden genomen, binnen de wettelijke grenzen van de FCI en haar bestuur, op basis van de statuten en reglementen van de FCI.

Vanaf 1 maart 2022 en tot nader order is het de Russische Kynologische Federatie (RKF) niet toegestaan ​​om – op het Russische grondgebied – evenementen te houden waarin FCI-titels of prijzen worden toegekend (CACIB-shows, CACIT-proeven, CACIAG-wedstrijden, enz.)

Om onze Leden/Contractpartners en andere personen in de gelegenheid te stellen hun solidariteit en hulp aan het Oekraïense volk, hun hondenliefhebbers/fokkers/houders te betuigen, zal de FCI speciaal voor dit doel een bankrekening openen waarop alle donaties welkom zijn en zullen, met volledige transparantie, worden doorgestuurd om de Oekraïense Kennel Union (UKU) en de Oekraïense fokkers te helpen die zwaar zijn getroffen door de oorlog en in ernstige nood verkeren, die in Oekraïne wonen of naar buurlanden zijn gevlucht.

De FCI zal een substantiële bijdrage leveren aan dit fonds. Verdere details zullen in de komende dagen worden gecommuniceerd.

De FCI is een enorme gemeenschap, een verenigde en sterke familie, dus laten we allemaal opstaan ​​en onze solidariteit met Oekraïne tonen!

De leden van het Algemeen Comité van de FCI,

Dr. T. Jakkel, voorzitter van de FCI
G. Jipping, vicevoorzitter van de FCI
B. Müller, FCI-penningmeester
MA Martinez
R. de Santiago
C. Molinari

J. Hindse, voorzitter van de afdeling FCI Europa
JL. Payro, voorzitter van de FCI Americas and Carribean Section
D. Santos, voorzitter van de FCI-afdeling Azië, Afrika en Oceanië
Y. de Clercq, uitvoerend directeur van de FCI