logo club transparant

 

 

Aanmelding voor puppylijst door fokkers.

 

 

 

 

Conform de regels van de Nederlandse Cairn Terrier Club zijn er twee mogelijkheden om de kosten voor de pupinfo te voldoen.

  1. Er wordt gekozen voor webvermelding op de website van de N.C.T.C.: de fokker dan gedurende het kalenderjaar alle pups die gefokt worden (conform het Verenigings Fokreglement en de eisen die aan het gebruik maken van pupinfo zijn gesteld) zonder extra kosten opgeven voor de puppylijst. Hiervoor hoeft de fokker niet te beschikken over een kennelnaam en/of website. Kosten zijn €35,00 per kalenderjaar, verhoogd met €2,50 voor het vervaardigen van de bijsluiters.
  2. Er wordt niet gekozen voor een webvermelding: in dat geval wordt €7,50 per pup betaald, ongeacht het aantal dat voor bemiddeling is aangemeld (m.a.w. er wordt voor elke pup in het nest betaald).

Naam Fokker(verplicht)

Straat en huisnummer

Postcode en plaats

Telefoonnummer1

Telefoonnummer2

Uw email (verplicht)

Website

Geboortedatum nest:

Aantal reuen :

Aantal teven:

Bemiddeling gevraagd voor ... reuen :

Bemiddeling gevraagd voor ... teven :

Vermoedelijke kleur(en) reuen:

Vermoedelijke kleur(en) teven:

Naam van de vader, met NHSB (of buitenlands stamboomnummer)

Naam van de moeder met NHSB:

Vraag of Opmerking?

Fokker verklaart dat bovenvermeld nest voldoet aan het Verenigings Fokreglement van NCTC:

Geef het juiste antwoord om spam te voorkomen:

Ik ben geen robot, selecteer een Auto.