logo club transparant

 

 

Aanmelding voor puppylijst door fokkers.

 

 

 

 

Conform de regels van de Nederlandse Cairn Terrier Club zijn er twee mogelijkheden om de kosten voor de pupinfo te voldoen.

 1. Er wordt gekozen voor webvermelding op de website van de N.C.T.C.: de fokker kan gedurende het kalenderjaar alle pups die gefokt worden (conform het Verenigings Fokreglement en de eisen die aan het gebruik maken van pupinfo zijn gesteld) zonder extra kosten opgeven voor de puppylijst. Hiervoor hoeft de fokker niet te beschikken over een kennelnaam en/of website. Kosten zijn €35,00 per kalenderjaar, verhoogd met €2,50 voor het vervaardigen van de bijsluiters.
 2. Er wordt niet gekozen voor een webvermelding: in dat geval wordt €7,50 per pup betaald, ongeacht het aantal dat voor bemiddeling is aangemeld (m.a.w. er wordt voor elke pup in het nest betaald).

  Naam Fokker(verplicht)

  Straat en huisnummer

  Postcode en plaats

  Telefoonnummer1

  Telefoonnummer2

  Uw email (verplicht)

  Website

  Geboortedatum nest:

  Aantal reuen :

  Aantal teven:

  Bemiddeling gevraagd voor ... reuen :

  Bemiddeling gevraagd voor ... teven :

  Vermoedelijke kleur(en) reuen:

  Vermoedelijke kleur(en) teven:

  Naam moederhond (verplicht)

  NHSB nummer moeder (verplicht)

  Leeftijd moeder (verplicht)

  Datum laatste nest moederhond (verplicht)

  Behaalde Kwalificatie (of aankeuring) (verplicht)

  Datum waarop deze behaald is (verplicht)

  Uitslag Patella Luxatie onderzoek moederhond (verplicht)

  Graag de uitslag hiervan uploaden als Word of PDF bestand:

  Naam vaderhond (verplicht)

  NHSB nummer vader (verplicht)

  Behaalde Kwalificatie (of aankeuring) (verplicht)

  Datum waarop deze behaald is (verplicht)

  Uitslag Patella Luxatie onderzoek vaderhond

  Graag de uitslag hiervan uploaden als Word of PDF bestand:

  Vraag of Opmerking?

  Fokker verklaart dat bovenvermeld nest voldoet aan het Verenigings Fokreglement van NCTC:

  Geef het juiste antwoord om spam te voorkomen:

  Bewijs dat je menselijk bent door het selecteren van vlag.