NCTC en uw Privacy

Wij waarderen het dat u onze website bezoekt. Het beschermen van uw privacy (zoals bedoeld in de Algemene Verordening Gegevensbescherming) is voor ons heel belangrijk. Op deze pagina leggen we uit hoe we met uw gegevens omgaan.

Dit privacybeleid is van toepassing op alle communicatie tussen u en de NCTC. Wij zijn natuurlijk niet verantwoordelijk voor het privacybeleid van andere sites, ook niet als die naar onze site linken of onze site externe links bevat. Alle communicatie over het internet, zoals bezoek van websites en e-mail, maakt gebruik van een keten van dienstverleners. Wij hebben daar geen zeggenschap over en zijn ook niet verantwoordelijk voor de bescherming van uw gegevens in deze keten.

In deze privacyverklaring worden de privacy procedures die relevant zijn voor deze website uiteengezet en wordt uitgelegd hoe gegevens via de website worden verzameld, hoe deze gebruikt worden en welke zeggenschap u over deze gegevens hebt. Indien u vragen hebt over of niet vindt wat u zoekt in deze privacyverklaring, neem dan contact met ons op.

Deze privacyverklaring is voor het laatst bijgewerkt op 24 mei 2018. De techniek en de mogelijkheden van websites en communicatie via internet veranderen voortdurend. Daarom, en vanwege onze verbintenis om de privacy van uw persoonsgegevens te beschermen, kunnen we wijzigingen aanbrengen in deze privacyverklaring. Controleer deze daarom regelmatig op eventuele wijzigingen.

Gegevens die wij verzamelen:

Bij het beheer en onderhoud van de website kunnen wij de volgende gegevens over u verzamelen en verwerken:

 1. Gegevens over uw gebruik van de website, waaronder begrepen details over uw bezoeken, zoals de bekeken pagina’s en uw toegang tot resources. Dergelijke gegevens omvatten dataverkeergegevens, locatiegegevens en andere communicatiegegevens. Onze webservers verzamelen bepaalde gegevens over alle bezoekers aan deze website, waaronder:
 • IP-adressen
 • Hostnamen
 • Domeinnamen
 • De datum en tijd waarop informatie opgezocht wordt
 • De browserversie en het platform waarmee informatie opgezocht wordt
 • Een overzicht van de opgevraagde pagina’s.
  Deze gegevens worden gebruikt om geaggregeerde bezoekersstatistieken op te stellen, die gekoppeld zijn aan de bezochte pagina’s. De gegevens kunnen tevens gebruikt worden om gebruikspatronen op deze website in de gaten te houden om op die manier de navigatie en ontwerpfuncties te verbeteren zodat u de gezochte informatie eenvoudiger kunt vinden.
 1. Gegevens die u vrijwillig verstrekt, zoals uw naam, bedrijfsnaam, adres en contactgegevens zoals uw telefoonnummer of e-mailadres, bijvoorbeeld wanneer u zich aanmeldt voor een nieuwsbrief of wanneer u formulieren op de website invult, of wanneer u ons vraagt om informatie. Wij zullen deze informatie niet ongevraagd combineren met andere persoonlijke informatie;.
 2. Gegevens die u verstrekt wanneer u contact met ons opneemt of op een andere manier met ons communiceert.

 

Apps, QR-codes en andere verwante technologieën

Als uw communicatie met ons via een app, QR-code, browser of social media tot stand komt, kunnen de derden die die daarbij betrokken zijn bepaalde gegevens van uw (mobiele) apparaat verzamelen (zoals de identificatiecode van uw mobiele apparaat en uw IP-adres). Wij gebruiken deze gegevens uitsluitend voor onze statistische rapporten over gebruikers van de website en onze diensten.

Niet-persoonsgebonden gegevens

We kunnen automatisch aanvullende niet-persoonsgebonden gegevens over u verzamelen, zoals het type internetbrowser dat u gebruikt of de website waar vanaf u op deze website terechtkwam. De verzamelde gegevens zijn anoniem en u kunt niet geïdentificeerd worden op basis van deze gegevens. De verzamelde gegevens worden uitsluitend gebruikt voor een effectieve dienstverlening op de website en om fouten te herstellen die zich kunnen voordoen tijdens uw bezoek aan de website.

Gebruik van uw gegevens

Wij gebruiken de gegevens die wij over u verzamelen om ons te helpen u een betere dienstverlening te bieden. Daarnaast kunnen wij de gegevens ook gebruiken voor een of meer van de volgende doeleinden:

 • Om contact met u op te nemen wanneer u ons daar om gevraagd hebt (bijvoorbeeld indien u via de website aangeeft dat u door ons gebeld wenst te worden).
 • Om u te voorzien van informatie die u bij ons aangevraagd hebt of dingen die u in onze webwinkel heeft gekocht aan u te bezorgen;.
 • Om uw aanmelding/inschrijving te verwerken en uit te voeren;.
 • Het analyseren van het gebruik van de website om onze inhoud en dienstverlening te verbeteren.
 • Wij kunnen u ook nadere informatie sturen over onze dienstverlening of u via onze periodieke nieuwsbrieven op de hoogte houden van nieuws, mits u hebt aangegeven dat u graag informatie ontvangt voor deze doeleinden, o.a. indien u zich specifiek geregistreerd hebt of zich hebt aangemeld om e-mails te ontvangen.
 • Indien wij door wetgeving of andere regels (bijvoorbeeld vanuit de RvB) verplicht zijn dat te doen.

Via deze website verkregen gegevens of informatie zal niet aan externe partijen verspreid of verkocht worden voor consumentenmarketingdoeleinden of host-mailings.

Uw gegevens bekendmaken

Zoals alle instellingen, werken wij samen met andere instellingen die onze processen ondersteunen en helpen om de diensten te verlenen die in deze privacyverklaring genoemd worden en die dergelijke gegevens namens ons en in overeenstemming met deze privacyverklaring kunnen verwerken. Wij verstrekken hen de gegevens die noodzakelijk zijn voor hun diensten. Wij sluiten met dergelijke partijen verwerkingsovereenkomsten waarin uw privacy is geborgd.

Wij kunnen persoonsgegevens bekendmaken in de volgende gevallen:

 • indien u hiermee instemt;
 • zoals toegestaan op grond van toepasselijke wetgeving;
 • indien dit vereist is op grond van de wet, een gerechtelijk bevel of een regel, richtlijn of bevel van een toezichthoudende instantie, waaronder regels van de RvB.;
 • ter voorkoming van fraude of andere misdrijven;
 • indien wij van mening zijn dat dit nodig is om de rechten, eigendommen of persoonlijke veiligheid van de website of de bezoekers daarvan te beschermen en te verdedigen.;
 • indien er sprake is van een reorganisatie of indien wij met een andere partij samengaan, gaat u ermee akkoord dat de persoonsgegevens die wij over u hebben aan die gereorganiseerde entiteit of derde kan worden overgedragen.

Wijzigingen in de gegevens en bewaring

Onze website heeft niet de intentie zonder toestemming gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Mocht u denken dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op, dan zullen wij deze informatie verwijderen.

Gegevens die verzameld worden van bezoekers van de website worden uitsluitend bewaard om de vereiste diensten te verlenen. De gegevens worden bewaard en uiteindelijk vernietigd conform het ons beleid omtrent gegevensbewaring. Indien u wenst dat uw gegevens bijgewerkt, gewijzigd of verwijderd worden uit ons systeem, neem dan contact met ons op en geef daarin precies aan wat u gewijzigd wilt hebben.

E-mailberichten

Berichten die u ons per e-mail stuurt, zijn wellicht niet beveiligd. We raden u aan om geen vertrouwelijke informatie aan ons per e-mail te sturen. Indien u ervoor kiest om toch vertrouwelijke informatie aan ons per e-mail te sturen, doet u dit op eigen risico, wetende dat een derde deze informatie kan onderscheppen. Berichten die u per e-mail en naar de website stuurt, worden uitsluitend voor uw risico verwerkt.

Social media-platforms

Wij hebben plug-ins van Social Media-platforms op de website opgenomen. Indien een desbetreffende sociale plug-in verschijnt op de Website, maakt uw browser waarmee u de website bezoekt een rechtstreekse verbinding met de servers van het Social Media-platform. Deze servers herkennen uw bezoek aan deze website. Indien u lid bent van het desbetreffende Social Media-platform en ingelogd bent wanneer u deze website bezoekt, worden door het Social Media-platform gegevens toegekend aan uw persoonlijk social media-account bij dat platform. Door op het pictogram van de desbetreffende plug-in te klikken (zoals een ‘like’-knop) worden deze gegevens gedeeld met uw persoonlijke gebruikersaccount voor dit Sociale Media-platform. Lees het privacybeleid van het desbetreffende Social Media-platform om meer te weten te komen over uw rechten en keuzes.

Toegang tot, bijwerken, corrigeren, verwijderen van persoonsgegevens

U kunt ons vragen of wij persoonsgegevens over u hebben en ingevolge toepasselijk recht en relevante uitzonderingen kunt u vragen om een kopie van die gegevens. Hiervoor kan een vergoeding van toepassing zijn (die nooit hoger is dan het wettelijk toegestane maximum op grond van plaatselijke wetgeving). Indien een vergoeding verschuldigd is, dan informeren wij u hierover voordat dergelijke kosten in rekening worden gebracht. U kunt ook contact met ons opnemen indien u van mening bent dat gegevens over u gecorrigeerd, bijgewerkt of verwijderd dienen te worden.

Wij bewaren uw gegevens niet langer dan noodzakelijk. Na het verstrijken van die termijn kunnen wij uw gegevens verwijderen. U kunt ons altijd vragen uw gegevens te verwijderen. Wij verwijderen dan uw gegevens, tenzij wij verplicht zijn uw gegevens langer te bewaren. Ik dat geval mogen wij de gegevens pas verwijderen na verstrijken van die termijn.

Evenementen en foto’s

Als u inschrijft voor NCTC evenementen of deze bezoekt, geeft u ons daarmee toestemming tot het maken van foto’s waarop u mogelijk in beeld kunt zijn. U geeft ons ook toestemming dit beeldmateriaal in ons clubblad, op onze website en onze social media te plaatsen.  Als u dat niet wilt, verzoeken wij u dat kenbaar te maken aan de organisatie (vooraf én op het evenement zelf) en aan de fotograaf. Deze toestemming geldt ook voor personen jonger dan 16 jaar die onder uw toezicht vallen.

Meer informatie

Wij willen u een optimale browser-ervaring bieden. Daarom kunnen van tijd tot tijd aanvullende functies, kenmerken, producten of diensten worden toegevoegd aan de website en maken we gebruik van cookies.

De meeste browsers zijn standaard ingesteld om cookies te accepteren, maar u kunt uw browser opnieuw instellen om alle cookies te weigeren of om aan te geven wanneer een cookie wordt verzonden. Het is echter mogelijk dat sommige functies en services, op onze en andere websites, niet correct functioneren als cookies zijn uitgeschakeld (of u slechts bepaalde door u gekozen functies toestaat in uw browser).

Indien u vragen hebt over onze privacyverklaring, neem dan contact met ons op, bijvoorbeeld door een e-mail te sturen naar secretaris@nctc.nl .