Gezocht: bestuurslid

Carina Roolvink heeft haar bestuurstaken neergelegd omdat ze het te druk kreeg met tal van andere activiteiten. Daarom zijn we op zoek naar iemand die het bestuur weer compleet maakt. De belangrijkste functie zal het versterken van de evenementencommissie zijn.

Uw reactie ontvangen we graag voor 1 juli.

Welke taken heeft een bestuurslid?

 • Als team collegiaal samenwerken om alle zaken naar behoren te organiseren en te laten verlopen;
 • Zo veel als mogelijk organisatie uitbesteden aan commissies etc. binnen de vereniging. De belangrijkste taken daarbij voor het bestuurslid zijn:
  • Motiveren van de vrijwilligers
  • Uitdragen en bewaken van het bestuursbeleid tav de betreffende commissie, activiteit, evenement
  • Contact onderhouden tussen bestuur(sleden) en de commissies etc. (denk aan secretaris voor ‘officiële’ correspondentie en penningmeester voor inkoop en betalingen).

 

Over welke competenties beschikt een bestuurslid?

 • Collegiaal
 • Flexibel
 • Stressbestendig
 • Teamgericht jegens de vrijwilligers en medebestuursleden
 • Accuraat en zorgvuldig
 • Gevoel voor organisatie
 • Het kunnen omgaan met vertrouwelijke informatie.

 

Als u denkt dat dit wel iets voor u is, laat het ons even weten! Stuur een mailtje naar secretaris@nctc.nl

Of bel de secretaris, Leony Doornbos-de Bont (0344-662357) of spreek één van de bestuursleden aan op één van de club-evenementen.