Fokkersbijeenkomst 8-10-2022

Uitnodiging voor deelname aan fokkersbijeenkomst/vergadering 8 oktober 2022.

Beste fokkers en liefhebbers van Cairn Terriers,

Zoals velen van u al hebben vernomen middels social media en de website heeft de Nederlandse Cairn Terrier Club besloten haar fokkers te stimuleren om hun honden te laten testen via Embark.

De NCTC vindt het van belang eenieder goed te informeren en de mogelijkheid te bieden zich te verdiepen in deze materie.

Om meer inzicht te geven in hoe Embark werkt en waarom een fokker voor Embark zou kiezen, wordt dit onderwerp uitgebreid toegelicht tijdens een fokkersbijeenkomst.

Dr. Hille Fieten en Dr. Frank van Steenbeek (Universiteitskliniek voor Gezelschapsdieren) zijn druk bezig met het verder ontwikkelen van Fit2Breed. Zij zullen tijdens deze fokkersvergadering informatie geven over Fit2Breed en laten zien hoe fokkers dit programma zouden kunnen gebruiken. Ook zullen zij aangeven op welke wijze Embark-uitslagen kunnen worden ingepast in Fit2Breed en wat dat bijdraagt aan het fokbeleid van individuele fokkers en van het ras in het algemeen.

We verwachten dat zij ook antwoord kunnen geven op vragen als wat is Embark, hoe ga je om met de DNA kit, wat voor resultaten krijg je, wat betekenen die resultaten, wat kun je ermee, waarom is het belangrijk?
Marjoleine Roosendaal is deze dag helaas verhinderd.
Frank van Steenbeek zal ons ook bijpraten over de voortgang van het levershunt onderzoek. Komt de DNA marker in zicht?
Uiteraard kunt u tijdens deze bijeenkomst een passend antwoord op uw vragen krijgen.

Na afloop van de presentaties willen we de mogelijkheid bieden voor een (korte) fokkersvergadering. Zijn er agendapunten voor zo’n vergadering geef die dan tijdig aan ons door. Het is al heel lang geleden dat we een fokkersvergadering hebben gehouden, dus er zijn vast onderwerpen waarover we van gedachten kunnen wisselen.

U bent allen van harte welkom op zaterdag 8 oktober 2022 te Heteren.

De bijeenkomst is bedoeld voor (ervaren en beginnende) Cairn Terrier fokkers, a.s. fokkers, dekreu-eigenaren en iedereen die geïnteresseerd is in ons ras. Niet alleen voor de ervaren fokkers dus, het onderwerp gaat iedereen aan! Ook de fokkersvergadering is voor iedereen toegankelijk.

De bijeenkomst zal om 13.00 uur aanvangen.
Locatie adres: De Bongerd, Flessestraat 54, 6666 CR  Heteren
Deelname is gratis, een vrijwillige bijdrage voor het levershuntonderzoek van Frank wordt zeer op prijs gesteld. We zullen zorgen dat er een mogelijkheid is om uw bijdrage in te leveren.

Voorafgaand aan de bijeenkomst is er de gelegenheid om in De Bongerd gezamenlijk een lunch te gebruiken, kosten € 15,50 per persoon.
De lunch kan genuttigd worden om 12.00 uur.

U kunt zich voor de fokkersbijeenkomst opgeven bij Brigitte Peters, info@redcreekrebels.nl. Ook voor de lunch kunt u zich bij haar opgeven, alsmede eventuele agendapunten voor de aansluitende fokkersvergadering.

We hopen u in grote getalen te mogen te begroeten op deze leerzame bijeenkomst.

Marijke de Vries
Brigitte Peters-Schins