De Cairn Terrier is in principe een gezond en sterk ras.

Desalniettemin kunnen er ziektes of erfelijke afwijkingen voorkomen. Binnen het ras komt een afwijking van het scharend gebit (ondervoor- en bovenoverbijtende gebit) voor. Daarnaast het missen van 1 of 2 testikels bij reuen, navelbreuken, liesbreukjes en knikstaarten. Een bij de Cairn bekende afwijking is de portosystemische shunt (ook wel levershunt genoemd). Het percentage shunts dat gevonden wordt ligt de laatste jaren stabiel op 0,4%. Inmiddels is vastgesteld welke genen verantwoordelijk zijn voor het ontstaan van de levershunt. Atopie en huidproblemen komen met enige regelmaat voor. Een ontwikkelingsstoornis genaamd Ziekte van Calve Legg Perthes (waarbij de bloedtoevoer naar de heupkop gestoord wordt) komt sporadisch voor. Af en toe worden in de Nederlandse Cairn populatie nierproblemen gevonden, met name bij honden ouder dan 8 jaar. Heel sporadisch worden auto-immuun ziekten gemeld als Cushing en Ziekte van Addison. Als laatste kan ocular melanosis (pigment glaucoom) worden gemeld. Dit is een oogafwijking die bij oudere honden (vanaf 8 jaar) af en toe voorkomt en bij de Cairn Terrier een enkele maal per jaar gemeld wordt.

 

Heeft u vragen over gezondheid of wilt u een gezondheidsprobleem melden? stuur dan een mailtje aan gezondheid@nctc.nl.