Fokken Foto 2Pupinformatie vindt plaats voor pups uit nesten gefokt volgens het Verenigings Fokreglement van de NCTC. Daarnaast moet de fokker tenminste één jaar lid te zijn van de Nederlandse Cairn Terrier Club (NCTC).

In de brochure “Fokkerswijsheden voor de beginnende Cairnfokker” wordt veel praktische informatie gegeven over het fokken van een nest Cairn terriers. Deze brochure kost €3,50 (exclusief verzendkosten) en is verkrijgbaar via pupinfo@nctc.nl.

Binnenkort komt een lijst beschikbaar van eigenaren van ervaren dekreuen, die willen helpen bij een dekking van een niet-ervaren reu. Ook zal een lijst worden samengesteld van Cairn Terrier fokkers met ervaring die nieuwe, startende fokkers willen bijstaan bij vragen rondom dracht, bevalling en verzorging van de pups.

Er wordt gewerkt aan een systeem van een uitleenservice van nestkisten, verwarming, rennen en andere benodigdheden.

 

Controle op levershunt

Pups dienen door de Rijksuniversiteit te Utrecht of door een daarmee gelijkgestelde dierenarts te worden gecontroleerd op de portosystemische shunt. U dient de pups voor deze controle op te geven voordat zij 6 weken oud zijn bij Marijke de Vries (tel. 06 34128366 of pupinfo@nctc.nl). Pupinformatie wordt reeds voorafgaand aan de test verleend.

 

Aanvragen pupinformatie

Fokken Foto 3Pupinformatie dient te worden aangevraagd door middel van dit, daartoe bestemd, volledig ingevuld formulier.  U wordt dringend verzocht de pupinformatie onmiddellijk in te lichten zodra een of meerdere  pups zijn verkocht, dus niet wachten tot ALLE pups een nieuwe eigenaar hebben.

 

Welzijnsfonds

Op de algemene ledenvergadering 2001 is afgesproken dat fokkers op vrijwillige basis een bedrag per pup storten in het welzijnsfonds van de Nederlandse Cairn Terrier Club, NL24 INGB 0000577999 t.n.v. Penningmeester NCTC te IJsbrechtum o.v.v. ‘Welzijnsfonds’. Als richtbedrag kunt u €5,00 per pup aanhouden.

 

Nesten aanmelden

Ga naar het aanmeldformulier waarmee u uw nest kunt aanmelden.

Met het fokken van een nest (ras)honden neemt u een grote, morele en juridische, verantwoordelijkheid op uw schouders. De verantwoordelijkheid voor de moederhond (complicaties zijn tenslotte altijd mogelijk) en de verantwoordelijkheid voor de pups (zijn ze gezond?).