De Nederlandse Cairn Terrier Club werd op 29 september 1951 opgericht. De NCTC staat ingeschreven bij de KvK voor Oost Nederland onder nummer 40121787.

De statuten zijn laatstelijk gewijzigd bij akte d.d. 14 juni 2001.

De NCTC is aangesloten bij de Raad van Beheer op Kynologisch Gebied in Nederland.

 

Contact

Algemene vragen – secretaris@nctc.nl
Ledenadministratie – ledenadministratie@nctc.nl
Pup-/Rasinformatie – pupinfo@nctc.nl
Noodfonds – noodfonds@nctc.nl
CM / KCM / Cairndag – commissaris1@nctc.nl
Cairn Nieuws – redactiecairnnieuws@nctc.nl
Adverteren – advertenties@nctc.nl
Cairn Winkel – cairnwinkeltje@nctc.nl

 

Missie Statement

De Nederlandse Cairn Terrier Club stelt zich ten doel:

1. De belangen van het ras en de fokkerij ervan te behartigen.
2. Het verstrekken van alle inlichtingen betreffende het ras.
3. Het verstrekken van informatie bij aan- en verkoop.
4. Het houden van jaarlijkse clubdagen.
5. Het uitloven van prijzen op tentoonstellingen.
6. Het uitgeven van een eigen clubblad “CAIRN-NIEUWS”, waarin allerlei interessante wetenswaardigheden over de Cairn worden geschreven.