Betreft : NCTC – Abonnement

Geachte Fokker,

Zoals eerder is overeengekomen tijdens de ALV van 16 april 2016 bestaat nu de mogelijkheid om uw puppy koper NCTC-Abonnee te maken. U kunt de koper dit aanbieden; zij zijn echter bepalend of ze er wel of geen prijs opstellen.

De kosten van het NCTC – Abonnement komen voor rekening van de fokker en is voor een termijn van 1 jaar [6 x het Cairn Nieuws]. De NCTC –Abonnee zal voor het aflopen van de jaartermijn door de NCTC worden benaderd om NCTC lid te worden. Is hier geen belangstelling voor, dan zal het NCTC- Abonnement automatisch komen te vervallen .

De kosten : € 15,00 per NCTC – Abonnement.

Totale kosten storten op rekening :

NL 42 ABNA 0401122158 . t.n.v. NCTC

Onder vermelding : NCTC – Abonnement

De namen en adressen van uw puppy kopers graag invullen op onderstaande lijst.

De kaartjes voor gratis Cairn Nieuws die nog in omloop zijn, komen per 1 januari 2019 te vervallen. Op sommige kaartjes staat het oude adres van de ledenadministratie. Graag vragen wij u om deze kaartjes niet meer te gebruiken. 

 

Voor vragen :

Ledenadministratie : Leony Doornbos -de Bont

Telefoon : 0344-662357 E-mail : ledenadministratie@nctc.nl

Penningmeester : Chris Kalverla

Telefoon: 0515-411823 E-mail : penningmeester@nctc.nl

  Datum aanmelding:

  Naam Fokker:

  Straat en huisnummer:

  Postcode:

  Plaats:

  E-mail (verplicht):

  Telefoonnummer:

  Kosten:

  Betaald door:

  Vanaf IBAN:

  Totaal bedrag overmaken op rekening NL42ABNA0401122158 t.n.v. NCTC, onder vermelding van "NCTC Abonnement".

  Puppy kopers welke een introductie abonnement wensen op Cairn Nieuws (6 nummers) :

  Akkoord

  Naam

  Adres

  Postcode

  Plaats

  prijs

  15,00

  15,00

  15,00

  15,00

  15,00

  15,00

  15,00

  15,00

  15,00

  Heeft U nog een vraag of opmerking?

  Geef het juiste antwoord om spam te voorkomen:

  Bewijs dat je menselijk bent door het selecteren van hart.