Binnen de Nederlandse Cairn Terrier Club hebben liefhebbers en fokkers van de Cairn zich verenigd. De Nederlandse Cairn Terrier Club werd reeds in 1951 opgericht. De N.C.T.C. is aangesloten bij de Raad van Beheer op Kynologisch Gebied in Nederland.

De Nederlandse Cairn Terrier Club stelt zich ten doel:

1. De belangen van het ras en de fokkerij ervan te behartigen.
2. Het verstrekken van alle inlichtingen betreffende het ras.
3. Het verstrekken van informatie bij aan- en verkoop.
4. Het houden van jaarlijkse clubdagen.
5. Het uitloven van prijzen op tentoonstellingen.
6. Het uitgeven van een eigen clubblad “CAIRN-NIEUWS”, waarin allerlei interessante wetenswaardigheden over de Cairn worden geschreven.