logo club transparant

Aanvraag formulier beschikbare Cairn Terrier puppy’s

Belangrijk bericht voor geïnteresseerden in een Cairn Terrier pup

Stand van zaken pupinfo
Sinds het begin van de corona crisis, begin maart, is het aantal aanvragen voor Cairn Terrier pups drastisch gestegen. Inmiddels zijn vele mensen wanhopig op zoek naar een pup. De wachtlijst bij de pupinfo is inmiddels opgelopen tot meer dan 350 personen. Dit is een onwerkbare situatie geworden. De vooruitzichten op een pup via de pupinfo zijn dermate beperkt op dit moment dat we besloten hebben om de wachtlijst voorlopig te sluiten. Op het moment dat de wachtlijst slinkt zal via de website en facebook bericht worden wanneer de wachtlijst weer geopend wordt. We begrijpen dat dit voor mensen een teleurstelling kan zijn maar op een lijst staan zonder dat zicht is op een pup binnen een aanvaardbare periode is ook niet zinvol. Gelukkig zijn er veel teven gedekt dus we hopen in de komende maanden op meerdere nesten. Wellicht ontstaat er dan ruimte op de wachtlijst.
Voor mensen die al op de wachtlijst staan verandert er niets, uw aanmelding blijft gewoon staan op de mailinglijst.
Een dringend beroep op diegenen die zich op de wachtlijst hebben laten zetten en inmiddels in het gelukkige bezit zijn van een pup (of die binnenkort kunnen ophalen bij de fokker): stuur een berichtje naar pupinfo@nctc.nl zodat uw emailadres van de mailinglijst kan worden afgehaald.
We hadden de beslissing om de wachtlijst c.q. mailinglijst voorlopig te sluiten natuurlijk liever niet genomen maar op dit moment zien we helaas geen andere oplossing.

Verstandig is om de website en/of de NCTC facebookpagina en Facebookgroep in de gaten te houden. Zodra er nieuws is zullen we dat hier melden.