Omdat we (gelukkig!) maar heel sporadisch een Cairn voor het Noodfonds of een herplaatser aangeboden krijgen, willen wij u er graag op wijzen dat u erg lang op de wachtlijst komt te staan. Graag even melden als u van de lijst af wil.

De contactpersoon van het noodfonds informeert geïnteresseerden over bij het noodfonds aangemelde honden. Dit zijn Cairn Terriers, die in een dusdanige noodsituatie zijn geraakt, dat zij niet langer in hun huidige leefomgeving kunnen blijven. Het noodfonds bemiddelt bij het definitief herplaatsen van Cairns. Als u belangstelling hebt om een noodfonds hond op te vangen dan kunt u contact opnemen met het Noodfonds. Dit kan door het formulier onderaan deze pagina in te vullen.

Voor Herplaatsing Oudere Honden komen alle Cairns in aanmerking waarvoor de huidige eigenaar een nieuw baasje zoekt en die ouder zijn dan 6 maanden. In noodgevallen kan het Noodfonds uitkomst bieden.

Bij Herplaatsing Oudere honden brengt de vrijwilliger de huidige eigenaar in contact met mogelijk belangstellende nieuwe baasjes. Deze maken onderling de nodige afspraken, de NCTC is daar geen partij in. In noodgevallen kan de NCTC de verantwoordelijkheid voor de herplaatsing overnemen. De huidige eigenaar doet afstand van de hond, de NCTC zorgt dan voor overgang naar een nieuwe baas en kan, als dat dringend nodig is, ook voor tijdelijke opvang zorgen. De NCTC bepaalt dus wat er met de hond gebeurt.

De regels voor de Herplaatsing Oudere Honden en het noodfonds kunt u hier lezen. Tarieven verbonden aan honden uit het Noodfonds of herplaatsing oudere honden vind u hier. Omdat nood zich nooit genormeerd manifesteert, kan in bijzondere gevallen het bestuur besluiten van de regels af te wijken.

Contactpersonen noodfonds:
Monique van Duijn: 06-21871713
Gerrie Reuterink: 06-28951786
of e-mail noodfonds@nctc.nl.

Klik op de link om de recent geplaatste Noodfondshonden te bekijken.

Aanmelden voor een hond uit het Noodfonds:

  Datum aanmelding:

  Uw Naam:

  Straat en huisnummer:

  Postcode:

  Plaats:

  Telefoonnummer 1:

  Telefoonnummer 2:

  Uw email (verplicht):

  GEZINSSAMENSTELLING:

  Wat is uw leeftijd?

  Uit hoeveel personen bestaat het gezin?

  Heeft U kinderen ? janee

  Wat is hun leeftijd?

  Wat voor soort huis heeft u?

  Is de tuin omheind?janeegedeeltelijk

  Heeft u ervaring met honden (CAIRNS wellicht) ? janee

  Heeft u voorkeur voor een herplaatser of een NOODFONDS hond? herplaatsernoodfonds Cairnbeiden welkom

  Heeft u ervaring met NOODFONDS honden? janee

  Heeft u ervaring met herplaatste honden? janee

  Heeft u een hond(en)? neeja, 1 stuksja, meerdere

  Zo Ja:

  Welk geslacht? niet van toepassingreuteefbeiden

  Welke leeftijd(en)?

  Welke ras(sen)?

  Heeft u een voorkeur voor een REU of een TEEF? geen voorkeurreuteef

  Waarom deze keuze?

  Heeft u een voorkeur voor de leeftijd ? janee

  Zo ja : Voorkeur leeftijd :

  Heeft u een voorkeur voor een kleur? janee

  Zo ja, welke kleur heeft Uw voorkeur:

  Hoeveel tijd zal de hond alleen zijn per dag?

  Zijn er nog andere huisdieren? janee

  Zo ja : welke soorten)?

  Moet de hond met kleine kinderen overweg kunnen, NU of in de TOEKOMST? janee

  Standaard komt u 4 maanden op de lijst, wilt U dit verlengen? janee

  Motivatie waarom u een NOODFONDS hondje wilt:

  Heeft u nog een vraag of opmerking?

  Geef het juiste antwoord om spam te voorkomen:

  Bewijs dat je menselijk bent door het selecteren van ster.