Contributie 2023

Contributie per 2023 (voor leden MET automatische incasso)

  • Leden € 32,50
  • 65+ leden € 26,50
  • Gezinsleden € 8,00
  • Jeugdleden € 7,00

Automatische incasso

Wij zullen tussen half januari/half februari 2023 over gaan tot het innen van de contributie.

 

Contributie per 2023 (voor leden ZONDER automatische incasso)

  • Leden € 35,50
  • 65+ leden € 29,50
  • Gezinsleden € 8,00
  • Jeugdleden € 10,00

 

NB : De contributie voor de gezinsleden is gelijk aan het bedrag voor leden met automatische incasso (dus € 8,00).

Wilt u overgaan op automatische incasso van het lidmaatschap ? Vraag dan het formulier hiervoor aan via mailadres (ledenadministratie@nctc.nl) of via postadres (Kuiperstraat 4, 5352 LN Deursen-Dennenburg).

De lidmaatschapsbedragen (m.u.v. het gezinslidmaatschap) liggen dan € 3,00 lager.

Wij ontvangen het door u ingevulde formulier dan graag vóór half januari.

 

Wijzigingen

Zijn er wijzigingen ? Naam > Adres > Bankrekening e.d., geef dit dan zo snel mogelijk door op ledenadministratie@nctc.nl.