De Nederlandse Cairn Terrier Club ondersteunt het levershuntonderzoek van Frank van Steenbeek van harte.

Veel Cairn Terrierfokkers doneren al jarenlang voor elke pup een klein bedrag aan het welzijnsfonds van de vereniging. De NCTC verdubbelt dit bedrag. Uit dit fonds is al een substantiële bijdrage van €1.600,00 aan het onderzoek gedoneerd. Dit bedrag is dus dankzij de fokkers tot stand gekomen die trouw voor elke pup een bedrag hebben gestort. Heel veel dank daarvoor. De NCTC hoopt dat de fokkers doorgaan met deze vrijwillige bijdrage per pup, zodat we een fonds hebben waaruit belangrijke onderzoeken ook in de toekomst betaald kunnen worden. De Decaan van de Faculteit diergeneeskunde, Prof. dr. Wouter Dhert, heeft de NCTC een brief gestuurd om te bedanken voor de bijdrage.

Onze vereniging juicht de enthousiaste initiatieven van fokkers en eigenaren van Cairn Terriers om meer geld in te zamelen voor het shuntonderzoek van harte toe. Het bedrag dat zij met hun diverse acties inzamelen zal ook door de vereniging worden verdubbeld (met een maximum van €1600,00). Leden van de NCTC dragen massaal items aan voor een veiling ten bate van dit onderzoek. Vrijwel altijd hond gerelateerd of nog specifieker Cairn gerelateerd. Deze items kun je verzameld vinden in het volgende evenement, door te klikken op een item kom je bij het origineel waar je op kan bieden! Kijk ook eens of er iets leuks voor jou bij zit… of misschien heb je ook wel wat aan te bieden… neem dan contact op met Marijke de Vries of Femke Verbeek. Hier lees je alles over de fondswerving door Frank van Steenbeek.  https://www.vriendendiergeneeskunde.nl/project/levershunts
Mocht je nog niet lid zijn van de groep https://www.facebook.com/groups/NCTC.60years/ , meld je dan aan en je kan bieden op alle items!

https://www.facebook.com/events/547973942200561/

Wij wensen Frank van Steenbeek veel succes toe bij de voortzetting van zijn onderzoek en hopen dat andere rasverenigingen het voorbeeld van de Nederlandse Teckel Club en de Nederlandse Cairn Terrier Club zullen volgen en bijdragen aan de oplossing van deze erfelijke ziekte.

 

The Dutch Cairn Terrier Club strongly supports Frank van Steenbeek’s livershunt research.

Many Cairn Terrier breeders have been donating a small amount to the welfare fund of the Dutch Cairn Terrier Club for many years. The NCTC doubles this amount. From this fund a substantial contribution of € 1.600,00 has now been donated to the research. This amount has been accumulated by the Dutch Cairn breeders who have loyally paid their contribution for each puppy. Thank you very much for that. The NCTC hopes that breeders will continue with this voluntary contribution per pup, so that our  fund from which important researches can be paid in the future will continue to flourish.

Our breed club welcomes the enthusiastic initiatives of breeders and owners of Cairn Terriers to raise more money for this liver shunt research. The amount they collect with their various actions will also be doubled by the Cairn Terrier Club (with a maximum of € 1.600,00). On October 28nd, the total of  items actually sold amounted to €1.700, with still more than 50% of the donated item to be auctioned.

Dutch Cairn Terrier Club members enthousiastically contribute items for our fund raising silent auction. Most are dog, more specifically Cairn, related. Check out to see if there is anything to your liking. Check-out the  PSS research fund rasing site at: https://www.vriendendiergeneeskunde.nl/project/levershunts
Please join  https://www.facebook.com/groups/NCTC.60years/ , and start bidding on the wonderfull items.

https://www.facebook.com/events/547973942200561/

We wish Frank van Steenbeek great success in continuing his research and hope that other breed clubs will follow the example of the Dutch Teckel Club and the Dutch Cairn Terrier Club and contribute to finding the genetic code for this hereditary disease.