Aanpassing maximale leeftijd teef bij nest

Geachte leden,

De Raad van Beheer heeft onlangs besloten om de maximum leeftijd van een teef, die al eerder pups heeft gehad, voor dekking te verhogen van 8 naar 9 jaar. Dit besluit is nu met spoed genomen in verband met alle beperkingen die vanwege de Corona pandemie van kracht zijn. Het bericht van de RvB nemen we onder dit bericht over.

Het bestuur heeft besloten om vooralsnog het beleid van de RvB te volgen: vanwege de uitzonderlijke situatie passen we ons Verenigings Fok Reglement aan zonder besluitvorming vooraf via de Algemene Ledenvergadering. We agenderen dit voor de eerstvolgende ALV, zodat de leden er dan alsnog over kunnen beslissen.

 

Samenvattend komt het er op neer:

  • Vanaf 20 april 2020 is het toegestaan een teef te laten dekken die de leeftijd van 9 jaar (108 maanden) nog niet heeft bereikt;
  • Alle andere regels rond fokken blijven onveranderd (onder andere de maximum leeftijd voor een eerste nest (5 jaar), het aantal nesten dat een teef in haar leven mag krijgen (5) en de minimum-periode tussen twee opeenvolgende nesten (1 jaar));
  • Het is en blijft de eigen verantwoordelijkheid van de fokker om te beoordelen of een teef daadwerkelijk gezond genoeg is om een nest te krijgen;
  • Op de eerstvolgende ALV zullen we dit aan de leden voorleggen.      

Met vriendelijke groet,

Het bestuur van de Nederlandse Cairn Terrier Club

 

Het volledige bericht van de RvB:

Aanpassing maximale leeftijd teef bij nest”

in deze uitzonderlijke periode is het belangrijk dat er nu, maar ook ná deze periode, verantwoord kan worden gefokt. Daarbij is de mogelijkheid om flexibel te zijn met betrekking tot de maximale leeftijd van het inzetten van de teef een redelijke optie. Veel fokkers zullen juist nu besluiten om een loopsheid over te slaan bij het dekken van een teef.

Vanuit de rasgroepen en de werkgroep fokkerij & gezondheid waren over de maximale leeftijd al eerder verzoeken gekomen. De Raad van Beheer heeft hier oog voor en heeft vooruitlopend op de noodzakelijke KR wijzigingen de commissie gezondheid om advies gevraagd. Dat advies meewegende, heeft het bestuur besloten om de maximale leeftijd van een teef, die al eerder pups heeft gehad, voor dekking te verhogen van 8 jaar (96 maanden) naar 9 jaar (108 maanden). Rasafhankelijk kan gekeken worden of dit ook overgenomen wordt in het VFR, maar het geeft in ieder geval de rasverenigingen de mogelijkheid om dit over te nemen.

Deze maatregel moet nog officieel opgenomen worden in het KR. Gezien de huidige situatie wil het bestuur de maatregel eerder in laten gaan, per datum publicatie, om daarmee de verantwoorde fokkers te ondersteunen. Daarmee gaat het bestuur ervan uit dat dit overeenkomt met de wens die binnen de kynologie leeft. 

 Wanneer de overheidsmaatregelen veel langer gaan gelden, is het mogelijk dat bovengenoemde regels zullen wijzigen.

 Vooralsnog hopen we dat we hiermee tegemoet komen aan de fokkers die in deze moeilijke periode toch verantwoord een nestje willen fokken.”