Wijzigingen levershunt prikken UKG

We kunnen ons de screening levershunt haast niet voorstellen zonder Harry van Engelen. Helaas gaat het er nu toch van komen, Harry gaat medio april 2024 met pensioen en moet daarom stoppen met de levershuntscreening. Lang, heel lang hebben wij op bijzonder prettige wijze met Harry samengewerkt en met pijn in ons hart zullen we vanaf april zonder hem verder moeten gaan met de levershuntscreening. Sommige fokkers hebben een email van de UKG ontvangen over wijzigingen per 1 januari en per 1 maart. Deze mail heeft voor onduidelijkheid onder de fokkers en vooral voor veel vragen gezorgd. Via dit bericht geven wij, als Nederlandse Cairn Terrier Club, na overleg met Harry, meer duidelijkheid.

  • Vanaf 1 januari 2024 nemen Monique van Dijk én Karin Koelewijn het stokje van Harry over. Zij zullen beiden enkele malen met Harry meelopen om al kennis te maken en zich de wijze van screening eigen te maken in de komende weken.
  • Per 1 januari 2024 wijzigt de UKG de procedure rondom de levershunt screening.  Afspraken of reserveringen voor afspraken zullen vanaf 1 januari veel vroeger gemaakt moeten worden door Marijke bij de Universiteit. Zodra u weet wanneer u met een nest of import naar de Universiteit wilt gaan voor levershuntcontrole geeft u dat door aan Marijke zodat zij een afspraak voor uw nest kan inboeken. Dit kan al vanaf enkele dagen na de geboorte. U kunt zelf uitrekenen wanneer uw pups de minimale leeftijd van 7 weken hebben, pups jonger dan 7 weken worden niet getest! Er komt een maximum aantal te testen pups per dag. Als u dus laat een afspraak reserveert kan het zijn dat er geen plaats meer is voor uw nest. Per nest moet de NCTC toestemming vragen aan de UKG of het nest op de gewenste datum getest kan worden. Zodra die toestemming er is ontvangt u van ons een bevestiging. U ontvangt zoals gebruikelijk de levershunttestformulieren van de NCTC.
  • Tot 1 maart blijft de screening op de woensdag.
  • Na 1 maart wordt er op een andere dag geprikt, waarschijnlijk op de dinsdag om 10.00 uur maar het is ook mogelijk dat de Universiteit kiest voor 2 dagen, die per week afgewisseld kunnen worden. Hierover is nog overleg gaande binnen de UKG. Zodra we daar meer over weten zullen we die informatie delen.
  • Vroeger konden fokkers op de dinsdag tot 12.00 uur voorafgaand aan de test op woensdag  de chipnummers doorgeven. Vanaf 1 januari kan dat niet meer. Uiterlijk 3 werkdagen voorafgaand aan de afspraak dient u de chipnummers te mailen naar pupinfo@nctc.nl. Worden de chipnummers later doorgegeven dan kan de afspraak helaas niet doorgaan. Concreet betekent dat dat tot 1 maart geldt dat chipnummers voor de woensdag uiterlijk vrijdag ervoor om 10.00 uur door de N.C.T.C. doorgegeven moeten worden aan de UKG. Dit lijkt misschien lastig, maar omdat pups tegenwoordig voor de leeftijd van 6 weken worden gechipt hoeft dat geen probleem te zijn. Om het ons wat makkelijker te maken geeft u de chipnummers dus uiterlijk op donderdag aan ons door.

We begrijpen dat deze wijzigingen, ondanks de toelichting, bij u vragen op kunnen roepen, u kunt altijd bij Marijke via pupinfo@nctc.nl of 0634128366 nadere informatie vragen.

Ook voor de NCTC wordt het er niet eenvoudiger op, de samenwerking tussen NCTC en Harry was altijd prima, verliep zonder enige strubbeling, we waren prima op elkaar ingespeeld. Voor ons wordt het vanaf nu meer werk dan het was. Wij vragen daarom uw aller medewerking om de nieuwe procedure even soepel te laten verlopen als wij dat die vele jaren met Harry gewend zijn geweest. Vraag dus tijdig de formulieren bij Marijke aan,
maak snel na de geboorte van uw nest een afspraak via Marijke.
en geef de chipnummers door aan Marijke zodra de pups zijn gechipt.

Op een later moment zullen wij de fokkers informeren over het afscheid van Harry bij de UKG en over het cadeau dat we hem namens de NCTC en namens de Cairn Terrier fokkers willen aanbieden.

Met vriendelijke groeten,

Karin van Grunsven (Secretaris NCTC)

Marijke de vries (Coördinatie Levershuntcontrole Cairn Terriers)
pupinfo@nctc.nl