Uitleg Verenigingsfokreglement (VFR) en Pupinfo

De afgelopen periode hebben er dekkingen plaatsgevonden die niet voldoen aan de eisen van het Verenigingsfokreglement. Fokkers overtreden deze regels vaak onbewust. Meestal blijken ze niet goed op de hoogte van de regels of denken dat de regels niet voor hen gelden omdat ze geen pupinfo aanvragen. Dat is dus NIET waar: de regels uit het VFR gelden voor ALLE bij de NCTC aangesloten fokkers voor ALLE nesten die zij fokken. Om nog meer duidelijkheid te geven zetten we hieronder alle regels nog eens duidelijk op een rijtje. Wat betreft de gefokte nesten: gelukkig kon in de meeste gevallen nog net tijdig een oplossing worden geregeld, maar het zorgt wel voor een hoop onnodige stress.

Wat zijn die regels?
Allereerst zijn er een aantal regels die door de Raad van Beheer worden opgelegd en die deels voortkomen uit de Wet Dieren:
* Verwantschap mag niet te nauw zijn: een teef mag NIET gedekt worden door haar opa, haar vader, haar broer, haar zoon of haar kleinzoon.
* De reu moet minimaal 15 maanden oud zijn bij de dekking maar een jongere reu mag onder de 15 maanden twee keer dekken. Vanaf 12 maanden is daarbij een Patella Luxatie test wel verplicht.
* De teef mag NIET gedekt worden onder de 16 maanden.
* Bij het eerste nest mag de teef NIET gedekt worden na de leeftijd van 72 maanden (dus moet ze voor haar eerste nest gedekt worden voordat ze 6 jaar oud is, om precies te zijn niet meer op de dag na haar zesde verjaardag).
* Een teef die al eerder een nest ter wereld heeft gebracht mag gedekt worden tot de dag dat ze 96 maanden is (dus NIET meer na haar 8ste verjaardag).
* Een teef mag in haar leven maximaal 5 nesten krijgen.
* Er moet tenminste 12 maanden tussen de GEBOORTES van twee nesten zitten, dus GEEN 12 maanden tussen twee DEKKINGEN en een loopsheid overslaan is ook niet meer voldoende.

Dan is er een tweede groep regels, dit zijn regels die door de Nederlandse Cairn Terrier Club specifiek voor ons ras zijn toegevoegd:
* Alle pups moeten op levershunt getest worden via de NCTC bij een daarvoor door de UKG aangewezen dierenarts.
* Alle ouderdieren moeten voor de dekking op PSS getest zijn via de NCTC bij een daarvoor door de UKG aangewezen dierenarts (dit geldt dus vooral voor uit het buitenland geïmporteerde honden).
* Alle ouderdieren worden voor de dekking verplicht op Patella Luxatie onderzocht door een door de Raad van Beheer aangewezen dierenarts. Deze dierenarts kunt u vinden via onderstaande link:

https://www.houdenvanhonden.nl/fokken-met-je-hond/fokken-en-gezondheidsonderzoeken/dierenartsen-gezondheidsonderzoeken/

(kies bij specialiteit Patella Luxatie)

Een verklaring van de eigen dierenarts dat hij/zij geen Patella Luxatie heeft geconstateerd is dus NIET voldoende. Er moet een officieel Raad van Beheer certificaat aanwezig zijn.

Om gebruik van BUITENLANDSE DEKREUEN niet te ontmoedigen geldt dat deze reuen niet aan de gezondheidseisen van de Nederlandse Cairn Terrier Club hoeven te voldoen maar WEL aan de gezondheidseisen van het land van HERKOMST.

*Er mag NIET gefokt worden met honden die aan een levershunt leiden.
* Er mag NIET gefokt worden met honden met Patella Luxatie graad 3 en 4. Met een Cairn Terrier met Patella Luxatie graad 2 mag wel gefokt worden maar alleen met een partner die Patella Luxatie Vrij of Patella Luxatie Vrij Flexibel heeft (PL 0/0).
* Een combinatie van ouderdieren waaruit een lijder aan levershunt is geboren mag NIET worden herhaald.
* Beide ouders moeten minimaal 1 X de kwalificatie ZG hebben behaald. Reuen onder de 15 maanden mogen twee keer dekken zonder kwalificatie.

Waar kun je zo’n kwalificatie halen? De mogelijkheden hiertoe zijn veel uitgebreider dan vroeger:
– Op Nederlandse CAC of CAC/CACIB tentoonstellingen
– Op buitenlandse CAC of CAC/CACIB tentoonstellingen
– Op de NCTC clubmatch en Kampioenschapsclubmatch
– Op buitenlandse clubmatches of kampioenschapsclubmatches van Cairn Terrier rasverenigingen
– Op clubmatch van regionale Kynologen Clubs waar voor de Cairn Terrier bevoegde keurmeesters keuren EN er op die clubmatch gekwalificeerd wordt
– Voor gebruik van dekreuen uit niet FCI landen zijn speciale regels. Zie hiervoor het VFR.
– Voor fokkers die niet naar een show willen of kunnen bestaat een keer per jaar de mogelijkheid voor een aankeuring. Wordt de hond bij de aankeuring goedgekeurd dan zal dat de kwalificatie eis vervangen, afhankelijk van de leeftijd van de hond voor een jaar of levenslang.

En tot slot zijn er nog een aantal voor de hand liggende zaken vastgesteld:
* Pups moeten deugdelijk aantoonbaar ontwormd zijn
* en zijn ingeënt. Titeren en op basis daarvan advies tot opnieuw titeren of enten is daarmee gelijkgesteld door de Raad van Beheer. Van belang is dat de pup goed BESCHERMD naar de nieuwe eigenaar verhuisd.
* Vrij van parasieten
* Pups mogen naar de nieuwe eigenaren vanaf 8 weken. Tussen (eventuele) enting en overdracht naar nieuwe eigenaar moet minimaal 7 dagen zitten
* Aan eigenaren moet minimaal worden meegegeven: EU Dierenpaspoort, door dierenarts ingevuld en ondertekend conform instructies en kopie levershuntuitslag.

Er is GEEN verschil meer in de regels die voortkomen uit het Verenigingsfokreglement en de eisen voor pupinfo.

In principe is de FOKKER van het nest verantwoordelijk voor het voldoen aan alle eisen van het VFR. Eigenaren van dekreuen wordt dringend geadviseerd om voor de dekking na te vragen of dat echt zo is. Met name het Patella onderzoek bleek de afgelopen maanden lang niet altijd (op tijd en/of correct) te zijn uitgevoerd. In veel gevallen kon dit nog opgelost worden door de hond met spoed vlak voor de dekking te laten controleren. Veel beter is om uw teef ruim voor de dekking te laten testen!

Bij vragen of onduidelijkheden: informeer bij de club voorafgaand aan de dekking zodat u niet achteraf met problemen wordt geconfronteerd.