AGENDA Fokkersbijeenkomst/overleg/vergadering 13 oktober 2018

 

Voor iedereen die aanwezig wil zijn op het fokkersoverleg op zaterdag 13 oktober  in zalencentrum “De Bongerd”, Flessenstraat 54, 6666 CR  Heteren

Aanvang van het fokkersoverleg zal 15.00 uur zijn (na het testen op PL van alle opgegeven honden).

Buiten dat de Patella Luxatie weer aan de orde zal komen, met een aantal gerezen vragen in aanloop naar de verplichting van dit onderzoek, zullen ook nog een aantal andere punten aan de orde komen.

Onderstaand de agenda voor dit overleg.

Fokkersbijeenkomst/overleg/vergadering 13 oktober 2018

 1. Opening
 2. Korte inleiding over de verplichte PL testen
 • Gebruik buitenlandse reuen
 • Reuen jonger dan 12 maanden
 • Invloeden van buitenaf
 1. Publicatie PL uitslagen
 2. Advies pupprijs
 3. Bijeenkomst beginnende fokkers (ingebracht punt door Karin van Grunsven, zij zal een toelichting geven)
 4. Gezondheidsmeldingen tot nu toe
 5. Rondvraag
 6. Sluiting