Clubmatch Zondag 8 maart 2020

Ten aanzien van het coronavirus volgen wij de richtlijnen van het RIVM. Er zijn nog geen restricties t.a.v. het organiseren van een evenement. Vooralsnog kan onze Clubmatch zondag doorgaan.
We verwachten dat exposanten en bezoekers zich houden aan de richtlijnen van het RIVM en vragen exposanten zelf het gebit van hun Cairn aan de keurmeester te tonen.
Op de site van het RIVM staat:
“Ik wil een evenement bezoeken/organiseren. Moet ik voorzorgsmaatregelen nemen?
Het is belangrijk om de standaardmaatregelen op te volgen die gelden voor alle virussen die griep en verkoudheid kunnen geven:
– Was je handen regelmatig.
– Hoest en nies in de binnenkant van je elleboog.
– Gebruik papieren zakdoekjes.

Er is op dit moment geen reden om evenementen te vermijden of af te gelasten.

Locatie:          Jacobus Hoeve

Tolnegenweg 53

3776 PV, Stroe

AANVANGSTIJDEN CM GEWIJZIGD:

Tijden:               De zaal is open om 11.45 uur
                           Opening en demo begint om 12.15 uur
                           Start keuringen om : 12.30 uur

Keurmeester: Mevr. Joke Bode (NL)

          De Clubmatch begint om 13.00 uur en

Op Zondag 8 Maart 2020 wordt onze jaarlijkse Clubmatch  gehouden. Dit jaar houden we de Clubmatch bij de Jacobus Hoeve in Stroe. De keurmeester is mevrouw Joke Bode. Bij een te grote inschrijving voor 1 keurmeester, zal een tweede keurmeester (of kandidaat keurmeester) worden gevraagd de jongste puppyklassen en puppyklassen te keuren. Als u een leuke hond (met stamboom) heeft en u wilt een keertje dat een keurmeester naar uw Cairn kijkt, schrijf u dan in. Het is altijd een heel leuk en gezellig evenement. Heel veel Cairns en veel mensen die de liefde voor de Cairns delen, dat kan alleen maar gezellig zijn.

Inschrijvingen zijn bekend:

Keuringen 

De klassen waarvoor kan worden ingeschreven zijn voor de reuen en teven:

 • Jongste puppyklasse van 4 tot 6 maanden, mits volledig ingeënt of met geldige titeruitslag
 • Puppyklasse van 6 tot 9 maanden
 • Jeugdklasse van 9 tot 18 maanden
 • Tussenklasse van 15 tot 24 maanden
 • Openklasse vanaf 15 maanden
 • Fokkersklasse vanaf 9 maanden, exposant is fokker én eigenaar
 • Kampioensklasse vanaf 15 maanden, kampioenscertificaat meezenden

NB : hond die een Nationale of internationale FCI-erkende kampioenstitel heeft behaald. Een fotokopie van de toekenning van één van de titels door de overkoepelende organisatie dient met de inschrijving te worden meegestuurd. Indien deze kopie niet wordt meegestuurd wordt de hond in de openklas ingeschreven. Jeugd- en veteranenkampioenen kunnen NIET in de kampioensklas worden ingeschreven.

 • Veteranenklasse vanaf 8 jaar
 • Koppelklasse: twee honden (reu en teef) van dezelfde eigenaar (geen mede-eigenaar).
 • Fokkerijklasse: minimaal drie en maximaal vijf honden (ongeacht geslacht) van dezelfde fokker, mogen van verschillende eigenaren zijn.
 • Nakomelingenklasse: reu of teef met minimaal drie en maximaal vijf eerste generatie nakomelingen, mogen van verschillende eigenaren zijn.

Voor de koppel-, fokkerij- en nakomelingenklassen geldt dat alle honden ook in een klas van individuele mededinging moeten zijn ingeschreven.

Voor de Koppelklasse, Fokkerijklasse en Nakomelingenklasse geldt dat de namen van de deelnemende honden apart gemaild dienen te worden naar Liesbeth Raphaël, evenementen@nctc.nl.

Op een Clubmatch doen honden die ingeschreven zijn in de Jongste puppy en/of Puppyklasse of de Kampioensklasse, niet mee voor Beste Hond van de Clubmatch!

(**)Voorwaarden inschrijving in de Kampioensklasse:

Men mag de hond inschrijven in de kampioensklasse als de hond definitief Nederlands, Internationaal of Buitenlands kampioen is. De exposant dient een kopie van het

Kampioenscertificaat met de inschrijving mee te sturen of per e-mail naar evenementen@nctc.nl.

Nieuwelingencompetitie 

Ook dit jaar organiseren we weer voor beginnende exposanten de competitie “Beste Nieuweling”. Om hieraan te kunnen deelnemen, moet u aan de volgende voorwaarden voldoen:

 • U bent eigenaar (geen mede-eigenaar) maar niet de fokker van uw hond
 • U brengt uw hond zelf voor in de ring
 • U heeft geen geregistreerde kennelnaam bij de Raad van Beheer
 • U heeft in het verleden nooit de titel “Beste Nieuweling” gewonnen

 

Inschrijven

De inschrijving is gesloten!

U kunt zich inschrijven via het online inschrijfformulier op onze website https://www.nctc.nl/ onder het kopje evenementen en dan Clubmatch of u kunt het inschrijfformulier opvragen bij het secretariaat (secretaris@nctc.nl). Wij sturen u het inschrijfformulier dan per mail of per post toe. Indien u op de sluitingsdatum geen inschrijfbevestiging heeft ontvangen, dan verzoeken wij u dit te melden via mailadres: evenementen@nctc.nl. De inschrijving sluit op Zondag 23 Februari 2020 of eerder als het maximum aantal inschrijvingen is bereikt!

Tarieven

Deze tarieven zijn van toepassing voor leden van de club:

 • 1e ingeschreven hond € 27,50
 • 2e ingeschreven hond € 25,00, van dezelfde eigenaar!
 • Iedere volgende ingeschreven hond € 17,50 van dezelfde eigenaar!
 • 1e ingeschreven jongste puppy of pup € 17,50
 • 2e en iedere volgende ingeschreven jongste puppy of pup € 15,00 van dezelfde eigenaar!

De inschrijfgelden voor niet-leden liggen € 5,00 hoger dan de bovenstaande tarieven.

Inschrijf- of advertentiegelden dienen te worden overgemaakt op:  IBAN: NL21 INGB 0000 232345 (BIC: INGBNL2A) t.n.v. NCTC evenementen o.v.v. “CM 2020” en het NHSB nummer van uw hond(en).

Advertentie of kennelaankondiging in de catalogus 

Mocht u een advertentie en/of kennelaankondiging in de catalogus van de CM willen plaatsen, dan verzoeken wij u vriendelijk om uw advertentie en/of kennelaankondiging per omgaande te sturen aan Liesbeth Raphaël. Mail: evenementen@nctc.nl.

De tarieven zijn:

 • Advertentie halve pagina € 7,50
 • Advertentie hele pagina € 15,00
 • Kennelaankondiging € 5,00

Er is slechts één kennelaankondiging per kennel toegestaan. Advertenties en kennelaankondigingen apart mailen naar evenementen@nctc.nl! Inschrijf- of advertentiegelden dienen te worden overgemaakt op:  IBAN: NL21 INGB 0000 232345 (BIC: INGBNL2A) t.n.v. NCTC evenementen o.v.v. “CM 2020” en het NHSB nummer van uw hond(en).

 

Kind/hond show

Zoals gewoonlijk organiseren we voor kinderen weer de Kind/hond show. Bij deze wedstrijd gaat het erom samen met de hond een mooi geheel te vormen. Dat betekent dat kinderen verkleed en/of geschminkt met hun hond in de ring verschijnen. Dat de hond dan ook netjes mee moet lopen, spreekt voor zich. Opgeven kan op de dag zelf, maar liever weten we van tevoren op hoeveel deelnemers we kunnen rekenen. U kunt zich opgeven bij Leony Doornbos via mailadres secretaris@nctc.nl (s.v.p. vermelding van de naam, leeftijd en naam van de hond).

 

Bezoekers 

Natuurlijk zijn bezoekers ook van harte welkom. Het is erg leuk om naar de mooiste Cairn Terriers te kijken. Toeschouwers mogen hun eigen hond meenemen. Ook bezoekershonden moeten volledige ingeënt zijn en op verzoek moet het entingsboekje getoond kunnen worden. Toegang is gratis.

 

Stands

Dineke Platjes is er met haar gebruikelijke uitgebreide assortiment cairnspulletjes en Els Schimmel zal ook aanwezig zijn met haar uitgebreide assortiment aan honden-benodigdheden. Helaas kan Renske dit jaar niet aanwezig zijn op de Clubmatch.

Wij hopen u allemaal te mogen begroeten op Zondag 8 Maart 2020, als exposant of bezoeker, iedereen is welkom!!

 

 

Privacy beleid NCTC

Het beschermen van uw privacy (zoals bedoeld in de Algemene Verordening Gegevensbescherming) is voor ons heel belangrijk. Voor de volledige tekst van dit beleid verwijzen wij u naar onze website (www.nctc.nl) onder het kopje “de vereniging” en dan “privacy verklaring NCTC”.