Kampioenschapsclubmatch 2021

wordt gehouden op zondag 28 november 2021 in Dogcenter te Kerkwijk

Locatie: Dogcenter
Jan Stuversdreef 4
5315 NZ, Kerkwijk
Tijd:      De Kampioensclubmatch begint om 10.00 uur en de zaal is open om 9.00 uur
Keurmeester: Mevr. Gabi Ruiten-Hajnová (CZ) – wordt vervangen door mevr. Yvonne v.d. Bogert

Fotocollage KCM van een vorig jaarOp zondag 28 november 2021 wordt onze jaarlijkse Kampioensclubmatch  gehouden. Dit jaar houden we de Kampioensclubmatch bij het Dogcenter in Kerkwijk. Als u een leuke hond (met stamboom) heeft en u wilt een keertje dat een keurmeester naar uw Cairn kijkt, schrijf u dan in. Het is altijd een heel leuk en gezellig evenement. Heel veel Cairns en veel mensen die de liefde voor de Cairns delen, dat kan alleen maar gezellig zijn.

21-11-2021: Keurmeesterwissel KCM

Wij moeten u helaas mededelen dat onze keurmeester, mevr. Gabi van Ruiten-Hajnová niet kan komen keuren op onze KCM. We zijn naarstig op zoek gegaan naar een vervangende keurmeester en gelukkig is het ons gelukt.

Mevr. Yvonne v.d. Bogert zal de keurmeester zijn op de KCM van 28-11-2021.

Mocht u vanwege deze keurmeesterwissel uw inschrijving in willen trekken, stuur dan een mail naar evenementen@nctc.nl en de penningmeester zal uw inschrijfgeld terugstorten.
U kan uw inschrijving via de mail tot zaterdag 18.00 uur intrekken.

Mededeling KCM 28-11-2021

Het bestuur van de NCTC heeft zich, na de persconferentie van 12 november 2021, beraden over de KCM op 28 november.
Het aangescherpte overheidsbeleid is erop gericht om het aantal contactmomenten per dag te verminderen. Daarnaast gaat het dagelijks leven overdag (school, werk, sport et cetera) zoveel mogelijk door, terwijl in de avond het aantal contactmomenten meer wordt beperkt.
We zijn ons er van bewust dat er leden zijn die zich afvragen of het verstandig is een evenement als de KCM te organiseren. Ook zijn er leden die van mening zijn dat het goed is dat er weer een evenement als de KCM, binnen alle bestaande regels en adviezen, gehouden kan worden.

We respecteren beide meningen in gelijke mate, maar met meerderheid van stemmen heeft het bestuur besloten dat de KCM kan doorgaan als we ons protocol aanscherpen én als iedereen die meedoet zich aan de maatregelen houdt.
We hebben er begrip voor als inschrijvers besluiten om, gezien de huidige situatie rond COVID 19, liever niet aan de KCM deel te nemen. Daarom bieden we die inschrijvers de gelegenheid om een gedane inschrijving ongedaan te maken. U krijgt dan de al betaalde inschrijfgelden teruggestort.

In het kort zijn de maatregelen:

 1. Uiteraard als eerste: houd je aan de algemene basisregels.
 2. Voor deelnemers en vrijwilligers geldt dat je een geldige QR-code (of papieren bewijs) moet hebben om binnen te mogen.
 3. Iedereen heeft een vaste zitplaats (breng je eigen stoel mee). Dat betekent dat iedereen zoveel mogelijk op zijn eigen plek blijft. Lopen naar de ring als je aan de beurt bent en lopen naar het toilet/de kantine/de stands/fotograaf is toegestaan, maar probeer dit te beperken en te combineren.
 4. De 1,5 meter-regel is geen advies meer, maar een verplichting. Het dragen van een mondkapje is niet verplicht, maar we raden iedereen aan zo veel mogelijk wel een mondkapje te dragen, zeker bij contactmomenten en bij het verlaten van de vaste zitplaats. Houd deze maatregel in acht.
 5. Bezoekers zijn niet toegestaan.
 6. Per ingeschreven hond zijn maximaal twee begeleiders toegestaan.
 7. Kom tussen 09.00 en 10.00 uur of tussen 11.00 en 12.00 uur afhankelijk van wanneer je ongeveer aan de beurt bent. Alle inschrijvers ontvangen in de week vóór de KCM daar nadere informatie over. We beginnen met de jongste pups, dan de pups en daarna de reuen. Heb je bijvoorbeeld alleen een teef ouder dan 9 maanden ingeschreven, dan ben je ’s middags aan de beurt en kan je tussen 11.00 en 12.00 uur komen.
 8. Houd je aan de eenrichting looproutes.
 9.  Ben je klaar met showen en hoef je ’s middags niet in de erering te lopen, blijf dan niet. De keurverslagen worden niet op de KCM uitgegeven. Je krijgt ze z.s.m. per email toegestuurd.
 10. De draagnummers en de catalogus zijn, zoals altijd, op de KCM bij het secretariaat op te halen, maar daarnaast krijg je in de week vóór de KCM het draagnummer per email toegestuurd. Om de contactmomenten op de KCM te beperken, kun je je draagnummer(s) thuis printen en mee nemen. Ook kan je i.p.v. de papieren versie de digitale versie van de catalogus raadplegen. Deze zal op zondag 28 november vanaf 08.00 uur online beschikbaar zijn.

Mocht je n.a.v. de persconferentie of de hier bovenstaande aangepaste regels besluiten niet aan de KCM deel te willen nemen, laat dat dan z.s.m., maar uiterlijk voor woensdag 17 november 12.00 uur weten via een mail naar: evenementen@nctc.nl
De penningmeester zal het inschrijfgeld dan terugstorten.

Het aangepaste protocol zal op de website terug te vinden zijn en in de hal opgehangen worden. Ook zullen de deelnemers het opnieuw toegestuurd krijgen.
Mochten er vragen/opmerkingen zijn, stuur dan een mail naar Saskia Tuinte commissaris2@nctc.nl of Karin van Grunsven commissaris4@nctc.nl of bel even.

Keuringen

De klassen waarvoor kan worden ingeschreven zijn voor de reuen en teven (mits volledig ingeënt of met geldige titeruitslag):

 • Jongste Puppyklasse: voor honden die de leeftijd van 4 maanden hebben bereikt en de leeftijd van 6 maanden nog niet hebben bereikt;
 • Puppyklasse: voor honden die de leeftijd van 6 maanden hebben bereikt en de leeftijd van 9 maanden nog niet hebben bereikt;
 • Jeugdklasse: voor honden die de leeftijd van 9 maanden hebben bereikt en de leeftijd van 18 maanden nog niet hebben bereikt;
 • Tussenklasse: voor honden die de leeftijd van 15 maanden hebben bereikt en de leeftijd van 24 maanden nog niet hebben bereikt;
 • Openklasse: voor honden die de leeftijd van 15 maanden hebben bereikt;
 • Fokkersklasse: honden die de leeftijd van 9 maanden hebben bereikt en die door de exposant zijn gefokt, exposant is fokker én hoofdeigenaar (mede-eigenaar is niet voldoende);
 • Kampioensklasse: voor honden die de leeftijd van 15 maanden hebben bereikt en die een nationale of internationale FCI Kampioenstitel hebben, dan wel door een door de FCI erkende partner kennelclub verstrekte nationale Kampioenstitel, kopie van kampioenscertificaat meezenden;

NB: Indien deze kopie niet wordt meegestuurd, wordt de hond in de openklasse ingeschreven. De titel Jeugd- of Veteranenkampioen geeft geen recht op inschrijving in de kampioensklasse.

 • Veteranenklasse: voor honden die de leeftijd van 8 jaar hebben bereikt;
 • Koppelklasse: een reu en een teef waarvan dezelfde persoon eigenaar is, geef de naam van beide honden op;
 • Fokkerijklasse: minimum 3 en maximaal 5 honden, ongeacht het geslacht, gefokt door dezelfde persoon, niet noodzakelijkerwijze in diens eigendom, geef de naam van alle honden op;
 • Nakomelingenklasse: deze bestaat uit een reu of teef met minimaal 3 en maximaal 5 van zijn/haar nakomelingen uit de eerste generatie, mogelijk van verschillende eigenaren, geef de naam van alle honden op.

Voor de koppel-, fokkerij- en nakomelingenklassen geldt dat alle honden ook in een klasse van individuele mededinging moeten zijn ingeschreven.

 Inschrijven

KCM keuring op tafelDe inschrijving is inmiddels gesloten.

Indien u op de sluitingsdatum (14-11-2021) geen inschrijfbevestiging heeft ontvangen, dan verzoeken wij u dit te melden via mailadres: evenementen@nctc.nl.

Mocht u een advertentie en/of kennelaankondiging in de catalogus van de KCM willen plaatsen, dan verzoeken wij u vriendelijk om uw advertentie en/of kennelaankondiging per omgaande te sturen aan Liesbeth Raphaël. Mail: evenementen@nctc.nl.

 

Advertentie of kennelaankondiging in de catalogus 

De tarieven zijn:

Advertentie halve pagina € 7,50
Advertentie hele pagina € 15,00
Kennelaankondiging

Er is 1 kennelaankondiging per kennel toegestaan !!

€ 5,00
Niet-leden kunnen contact opnemen met de penningmeester (penningmeester@nctc.nl)

Junior handling

Tevens is er na afloop van de keuringen, maar vóór verkiezing van Best in Show, de Junior handling competitie. Hier strijden de jongste deelnemers om de felbegeerde eerste plaats. Wie kan zijn Cairntje zo professioneel mogelijk voorbrengen? Opgeven kan op de dag zelf, maar liever weten we van te voren op hoeveel deelnemers we mogen rekenen. U kunt zich opgeven via de mail: secretaris@nctc.nl.

Lochnagar Wisseltrofee

Deze wisseltrofee is op voorstel van de ALV ter beschikking gesteld ter nagedachtenis aan Annie Besselink, die op 12 januari 2013 onverwachts op veel te jonge leeftijd is overleden. Deze wisseltrofee is voor de beste zelf gefokte Cairn Terriër van de kampioensclubmatch en blijft 1 jaar in het bezit van de winnaar. De wisseltrofee dient 1 maand voor de volgende KCM ingeleverd te worden bij degene die namens de NCTC verantwoordelijk is voor de prijzentafels tijdens evenementen. De winnaar ontvangt t.z.t. een replica. De wisseltrofee blijft te allen tijde eigendom van de NCTC.

Zelf gefokt betekent dat de fokker ook de eigenaar is van de hond, mede-eigenaar is niet voldoende! De regels voor uitreiking kunt u vinden op onze website (www.nctc.nl) onder het betreffende evenement.

Stands

De indeling van de KCM is weergegeven op onderstaande plattegrond. Het geldende Coronaprotocol kunt u met deze pdf downloaden. Mocht er door veranderende regelgeving hier iets in wijzigingen, zal dit zo spoedig mogelijk worden geplaatst op de facebook pagina (Nederlandse Cairn Terrier Club en NCTC and Cairn terrier events) en op de website, www.nctc.nl.

Wij hopen u allemaal te mogen begroeten in Kerkwijk op zondag 28 november 2021!!

Exposanten tonen voor binnenkomst in de hal hun coronatoegangsbewijs dat nodig is voor deelname aan een evenement dat binnen wordt georganiseerd. Het betreft 1 van de volgende bewijzen:
– Vaccinatiebewijs: Volledige coronavaccinatie met een Europees goedgekeurd vaccin
– Herstelbewijs: Bewijs dat u minder dan 6 maanden geleden hersteld bent van corona
– Testbewijs: Een negatieve testuitslag van minder dan 24 uur voor het evenement die op zondag 28 november 2021 om 10.00 uur aanvangt.
Bewijzen kunnen via de speciale coronacheck app of op papier getoond worden. Samen met dit bewijs wordt ook het identiteitsbewijs getoond. 


Exposanten en bezoekers tonen voor binnenkomst in de hal hun coronatoegangsbewijs dat nodig is voor deelname aan een evenement dat binnen wordt georganiseerd. Het betreft 1 van de volgende bewijzen:
– Vaccinatiebewijs: Volledige coronavaccinatie met een Europees goedgekeurd vaccin
– Herstelbewijs: Bewijs dat u minder dan 6 maanden geleden hersteld bent van corona
– Testbewijs: Een negatieve testuitslag van minder dan 24 uur voor het evenement die op zondag 28 november 2021 om 10.00 uur aanvangt.
Bewijzen kunnen via de speciale coronacheck app of op papier getoond worden. Samen met dit bewijs wordt ook het identiteitsbewijs getoond. 

Privacy beleid NCTC

Het beschermen van uw privacy (zoals bedoeld in de Algemene Verordening Gegevensbescherming) is voor ons heel belangrijk. Voor de volledige tekst van dit beleid verwijzen wij u naar onze website (www.nctc.nl) onder het kopje “de vereniging” en dan “privacy verklaring NCTC”.